Hvem er Liste T og hvad står vi for?

Tværpolitisk Forening i Dragør Kommune (Liste T) er stiftet i 1961 og har været uafbrudt repræsenteret i Dragørs kommunalbestyrelse siden valget i 1962. Vores fokus var dengang som nu at styrke demokratiet og borgernes mulighed for at påvirke de politiske beslutninger.

I 1978 overtog Liste T for første gang borgmesterposten ved Jørgen Rosschou (1978 – 85). Ved valget i 1993 genvandt Liste T borgmesterposten ved Birgitte Rinhart (1994 – 2001).  I de 39 år siden Liste T besatte borgmesterposten første gang, har vi altså haft posten i alt 16 år. Og vi er klar til at gøre det igen efter valget i 2017 – med et nyt stærkt hold.

Liste T er i dag ikke kun Danmarks ældste aktive tværpolitiske forening – vi er også den største. Ved valget i 2013 fik vi valgt 3 mandater. Siden er 2 mandater kommet til os fra andre partier, så vi i 2017 har 5 ud af 15 medlemmer i Dragør Kommunalbestyrelse.

Liste T er et nutidigt svar på, hvordan man kan arbejde politisk med fokus på lokale forhold og undgå de landspolitiske dagsordener, der i praksis ikke har noget at gøre med, hvad det sker i lokalsamfundet. Der er ikke mange spørgsmål i Dragør Kommune, der kræver særlige socialistiske, konservative eller liberale svar. Liste T står for samarbejde på tværs af politiske, sociale og kulturelle forskelle.

Liste T har stor tillid til borgernes evne og vilje til at støtte og bidrage til udvikling af lokalsamfundet. Derfor gør Liste T sig umage for at lytte til og være i dialog med borgerne. For at kunne forfølge en konsekvent linje baseret på demokrati, åbenhed og kvalitet kræves det, at styringen af kommunens økonomi er professionel. Professionel økonomistyring i kommunen er derfor fundamentet for, at Liste T’s visioner for Dragør Kommune kan virkeliggøres.

Liste T favner bredt. Vores medlemmer afspejler hele det politiske spektrum i Dragør. Tværpolitisk Forening er åben for alle borgere, som interesserer sig for vores kommune, og som vil have indflydelse på dens fremtid, uanset deres landspolitiske ståsted. Du kan læse mere om Liste T i vores valgprogram, som lægger rammerne for det politiske arbejde for Liste T i de kommende år. Det favner derfor alle områder, som spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling.

Det er egentlig meget enkelt, det tværpolitiske. I lokale spørgsmål er det aldrig den overordnede ideologi, som tegner pejlemærkerne for beslutningerne. Det er det lokale engagement – at man på tværs af landspolitiske skel kan finde sammen om gode beslutninger, som kommer de fleste af kommunens borgere til gode. Det kræver, at man vil lytte, og at man er aktiv i lokalområdet. Sådan er Liste T, og derfor kan du roligt støtte os og stemme på os, uden at blive slået i hartkorn med en bestemt landspolitisk holdning. Det er helt almindelig sund fornuft.

Liste T – Vi gør os umage for dig!