Udvikling af havnen til nutidens krav

Dragør er særdeles udfordret i denne tid: Corona-krise samt stærkt stigende omkostninger på ældre- og socialområdet samt det specialiserede område. Og samtidig en stærkt stigende arbejdsløshed som følge af nedgangen i specielt luftfarts- og serviceindustrien. Alt sammen er kommet historisk hurtigt oven i hinanden, og det er områder, vi i AOTV på den korte bane lægger skinner til at håndtere. Samtidig lægger vi op til strukturændringer til at håndtere udfordringerne på den mellemlange distance.


Vi må ikke glemme den langsigtede udvikling

Men samtidig med, at vi kæmper for at løse både de kortsigtede og mellemlange strukturelle udfordringer, må vi ikke glemme at sætte det lange lys på udviklingen af vores dejlige kommune. 

Regeringen, lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer opfordrer til, at vi sætter større anlægsarbejder i gang. AOTV har lyttet og sat to projekter i gang: Renovering af Dragør Skole og udvikling af Ny havn. 


En kraftig opnormering af Ny havn

Da den sidste færge forlod Dragør i 1999, efterlod færgefarten også Dragør Havn som en rodebutik: 3 store havnebassiner uden sammenhæng. Mange har siden ønsket store ændringer, ikke mindst Tænketankens forslag fra 2009, hvis ideer vi bygger oven på. 


Flere og større havnepladser

I Ny Havn er der p.t. en række pladser op mod havnepladsen mod syd. Den store volumen ligger i de 3 broer, som hver har 90 både (45 på hver side). Som det fremgår af foto, er der plads til betragteligt flere. Vi tænker at forlænge hver bro med 10 pladser. Desuden er der plads til en ekstra bro op mod Sandtangen. Udviklingen kan ske på flere måder. En énsidet bro, f.eks. med plads til store motorbåde. Eller en dobbeltsidet med plads til de mindre lystbåde. Situationen i dag er, at vi har nogle få små pladser i overskud, og dem vil vi gerne konvertere til større både, som står i kø for at få en plads. Vi ønsker med andre ord et bedre mix mellem pladsstørrelser, der står mål med efterspørgslen. 


Sammenhængende og fremtidssikret havn

I AOTV ønsker vi at skabe bedre sammenhæng i og omkring havnen. Derfor ønsker vi på den lange bane at få én fælles indsejling til alle 3 havnebassiner. Det forudsætter, at vi skal have gennemgravet Sandtangen, så ind- og udsejling fremover kan foregå gennem færgehavnen. Dernæst vil vi lukke indsejlingen til Ny Havn (op mod Dragør Fort). Ny Havn har i dag ikke længere en tilstrækkelig dybde til mange moderne både. Den skal udgraves, men bundsedimentet bærer desværre på en af fortiden syndere i form af forurening fra bundmaling. Den ligger lige nøjagtig over grænseværdien, så vi ikke kan dumpe det i havet. Men vi må gerne deponere på egen grund. Da vi ikke ønsker, at havnen sander til igen, vil vi ramme en spunsvæg ned ind mod havnen. Mellem spunsen og kampestenene kan vi deponere bundsedimentet opblandet med cement. Dermed opstår der en bred og jævn overflade. Samtidig vil stormflodssikringen af Dragør Gamle by være i gang.


Rekreative herligheder

På den nye østmole vil lystfiskere og badende fremover få et attraktivt område at boltre sig på. De behøver ikke længere at risikere liv og lemmer ved at hoppe rundt på kampestenene. Desuden vil det give en fin kystpromenade for vores borgere og gæster. Det er er rent spin off af projektet. 


Turismepolitikken peger på lystbådsturisme

Dragør Kommunes turismepolitik peger på lystbådsturisme som værende i top. I Dragør har vi gennem de sidste 4 år haft godt 4.600 gæstesejlere i gennemsnit. På hver båd er der i gennemsnit 2,5 sejlere. Det giver omkring 11.500 sejlerturister, som hører til de købedygtige gæster. De kommer målrettet efter at besøge Dragør, bruger vores butikker, caféer, museer, butikker osv. Samtidig belaster de ikke vores smalle veje – der er plads nok på havet. Og så ser det ud til, at Corona-krisen øger interessen for den indenlandske lystsejlads. Her kommer vores øgede antal af lystbådepladser os til gode. 


Udviklingen kræver økonomi

For at virkeliggøre alle disse ting, må vi optage et lån på op til 20 mio., som skal tilbagebetales på 25 år. Vi forventer, at øgede betalinger som følge af flere bådpladser vil give et provenu på omkring 1 mio./årligt. Dertil skal lægges indtægter fra flere gæstesejlere, ligesom vi sparer den årlige uddybning af sejlrenden ind til Ny Havn/Lystbådehavnen. Da renten er i nærheden af nul, er der således en god økonomi i projektet. 


Effektiv krisehåndtering med klare mål

Vi må i denne situation ikke læne os tilbage og tro, at vi alene kan spare os ud af problemerne, mens vi venter på, at nogen nok klarer situationen for os. Dragør har et kæmpe potentiale med spændende byområder, en attraktiv havn, en smuk natur. Vi skal skabe de bedste ramme for borgerne, tiltrække nye medborgere og være et attraktivt sted at besøge. I AOTV vil vi kæmpe på alle tre spor: de kortsigtede besparelser, strukturelle ændringer og langsigtede udviklingsopgaver. Havnen hører til den sidste – og vigtige – kategori. Til opgaven har AOTV nedsat et udvalg, ”Udvalget for Havn, Klima og Kystbeskyttelse”, hvor Helle Barth (V) repræsenterer flertalsgruppen og Ebbe Kyrø (T) er formand. Her vil en række borgere blive inviteret til at bidrage til planerne.


Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V) og Ebbe Kyrø (T)

Medlemmer af Dragør Kommunalbestyrelse