Seniorboliger er vejen frem

Seniorbofællesskaber vinder frem mange steder, og der er der mange gode grunde til. Vi bliver generelt ældre og ældre, og vi vil gerne have en aktiv 3. alder i godt selskab. Det giver livskvalitet, når vi sådan kan hanke lidt op i hinanden. Og aktive ældre i gode fællesskaber giver mindre belastning af kommunens medarbejdere. Også i Dragør er der vokset et initiativ frem, Dragør SeniorBo, som ønsker at etablere et seniorboligfællesskab. Det er en gave til kommunen, når borgere sådan genererer fine og realiserbare ideer.Tak for det. 

God seniorpolitik, men ingen handling
Vi har forskellige politikker, som er langsigtede pejlemærker for udvikling af seniorboliger i vores dejlige kommune. Eksempelvis i kommuneplanen fra 2009 – og senest i vores splinternye ældrepolitik. Til gengæld har det politiske flertal ikke løftet en finger for at indfri de politiske løfter, selvom mulighederne flere gange har ligget der. 

Ingen seniorboliger på Jægervejens SFO
Det kan måske se lidt mærkeligt ud, at vi i Liste T – sammen med en enig kommunalbestyrelse – forkastede muligheden for at etablere et seniorboligfællesskab på grunden, som tidligere husede Jægervejens SFO. Men det er der flere grunde til. I Liste T mener vi, at byggegrunden simpelthen er for lille til et seniorboligfællesskab. Vi bør sikre, at projektet får mere luft under vingerne og at udviklingen sker i et hurtigere tempo. En udbudsproces omkring Jægervejens SFO kan tage op til 3 år, og vi vil ikke kunne sikre, at netop seniorboligfællesskabet kan vinde udbuddet. 

Seniorboliger på Engvejsarealet er en oplagt mulighed
I Liste T mener vi, at de grønne arealer – åndehullerne – er helt centrale for Dragørs identitet. Men det sydvestlige hjørne af Engvejsarealet ligger i dag ubrugt hen – meget af det som buskads. Det er ejet af Dragør Kommune, og et salg vil kunne indkassere et rimeligt beløb til den slunkne kommunekasse. 

Andelsboliger kan være vejen frem
Konstitueringsflertallet bestående af AOV har en – lidt sjov – rivalisering omkring fremtidigt boligbyggeri. Dermed kan der af ideologiske grunde hverken bygges alment eller privat boligbyggeri, da alle tre partier har en form for vetoret. Andelsboliger kan dermed være en god mellemløsning. De kræver mindre investeringer end ejerboliger. De er lettere at omsætte, og de kan give en stor medbestemmelse til andelshaverne om deres bolig og samvær med andre. 

Seniorboliger kan være flere ting
En gruppe aktive Dragør-seniorer har som sagt et ønske om at etablere et seniorboligfællesskab, og det mener vi, Dragør Kommune skal give plads til. Men der er også ældre, som gerne vil have en mindre bolig i gode omgivelser, og som ikke ønsker at indgå i et egentligt fællesskab. Disse ældre mener vi også skal tilgodeses. Så vi foreslår, at Engvejsarealet deles op i seniorfællesskab(-er) og seniorboliger. 

Kom med i debatten
Med dette indlæg ønsker vi i Liste T at lægge op til en debat blandt borgere og politikere om etablering af seniorboliger. Intet er støbt i beton, så kom gerne med dine forslag og ideer. Lad 2020 bliver året, hvor vi får virkeliggjort vores politiske visioner om seniorboliger og seniorboligfællesskaber. Rigtig godt nytår. 

Venlig hilsen

Ebbe Kyrø Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T Medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet