Samarbejdet i kommunalbestyrelsen blev bedre i 2019 – Godt nytår fra Liste T

Gode nyheder – det politiske klima og samarbejdet i kommunalbestyrelsen er blevet bedre i 2019. Der er mange ting at glæde sig over her ved årsskiftet, hvor vi traditionelt ser tilbage på det år, der gik. Først og fremmest er det politiske klima bedre. Det ses ved konstruktive dialoger, der har fokus på fælles løsninger. Det giver nye samarbejdsflader og endnu bedre løsninger. 

Da jeg på tilsvarende vis gjorde status for et års tid siden, drømte jeg om en bedre fremtid for vores kommune med mere borgerinddragelse, inddragelse af alle parter i kommunalbestyrelsen i beslutningsprocesserne, initiativer til at holde på vores gode medarbejdere og om at få styr på økonomien.

Flere af mine ønsker er gået i opfyldelse. Derfor kan jeg og den øvrige T-gruppe glæde os sammen. Der er altid plads til at blive endnu bedre, så det vil vi fortsat bestræbe os på, men lige nu glæder vi os over de gode takter og resultater til gavn for vores kommune.  

For cirka et år siden gennemlevede vi en kaotisk periode i Dragør Kommune med folkelige protester mod et AOV-budget med et stort vandland, nedlæggelse af Lokalarkivet, forhøjelse af SFO-takster, forringelse af ældreplejen og lukning og forventet salg af institutioner. Med det seneste budgetforlig mellem AOV og T er vi ikke kommet i mål. Langt fra. Men noget er der sket. 

Mere borgerinddragelse
I 2018 blev der nedsat et § 17, stk. 4, udvalg om demokrati. Og et år efter i juni 2019 vedtog kommunalbestyrelsen udvalgets forslag til en politik for øget borgerinddragelse. I 2020 skal vi i gang med at bruge demokratiudvalgets anbefalinger i praksis. Det går ikke hurtigt. Men det går i den rigtige retning. 

Åbenhed og inddragelse af borgerne er en del af Liste T’s DNA, så vi er naturligvis meget tilfredse med, at hele kommunalbestyrelsen nu bakker op om øget borgerinddragelse. Beslutninger bliver bedre, når vi lytter til dem, der ved, hvor skoen trykker.

Det peger også i den rigtige retning, at AOV og Liste T har besluttet et ”strukturprojekt”, hvis formål er at skabe et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen. Projektet skal mobilisere og involvere medarbejdere, borgere, bestyrelser m.fl. i at løse opgaven. Det tvinger alle os politikere til en bredere og bedre involvering af borgere og andre interessenter, inden vi gennemfører potentielle strukturelle ændringer for borgerne. Det synes Liste T er en positiv udvikling. Og vi ser frem til at spille med.

Økonomisk tilbageholdenhed
Vi er økonomisk udfordret, og kommunens økonomistyring har haltet. Og så har vi fået en ny svømmehal, som vi er rigtig glade for! Men den store anlægsomkostning har belastet økonomien. På den baggrund har Liste T kæmpet for markant økonomisk tilbageholdenhed i budgetterne, indtil der bliver styr på økonomien. Det synspunkt fik vi AOV med på i budgettet for 2020-2023. 

Først når vi igen har fuldt overblik over likviditetssituationen, og vi kan forudsige et stabilt overskud i driftsøkonomien, kan vi udvide kommunens investeringer i anlæg m.m.

Derfor er Liste T klar til fremadrettet at indgå i en tæt konstruktiv dialog om, hvordan vi igen får styr på økonomien. Budget 2020 er udelukkende et udtryk for, at vi er stoppet op og tænker os om. Det virkelige arbejde begynder nu. Og vi forventer resultater allerede i løbet af indeværende år.

Skal alt sættes i stå?
Nej. Der er muligheder inden for budgettet til at forberede nye opgaver, herunder til at udforske nye finansieringsmuligheder for større anlæg.

Vi står med en helt særlig og stor opgave om vores kystsikring. Her skal vi finde en finansieringsmodel, som ikke belaster den kommunale økonomi, men dog sikrer en solidarisk løsning på Dragør Kommunes klimaudfordringer. Det samme gælder udviklingen af havnen – der må forventes at blive en del af kystsikringen, samtidig med at havnen udvikles. 

Vi skal også i gang med at udvikle værftsgrunden. Liste T ønsker et multihus/kulturhus. Og det samme nævnes i konstitueringsaftalen mellem AO og V. Så hvad venter vi på?

Er vi på vej fremad igen?
Ja – det tror jeg på. Der er et langt bedre samarbejde i denne kommunalbestyrelse, end der var i den forrige periode. Men der er stadig masser af punkter, hvor kommunen kan blive dygtigere. Det gælder især økonomistyringen, hvor vi skal bort fra lukkethed om de virkelige problemer, så vi i fællesskab kan finde løsninger. I Liste T ser vi frem til samarbejdet, når vi skal kunne tackle de udfordringer, som 2020 vil byde på.

Udligning og privatskole
Det er ikke kun selvskabte problemer, der gør 2020 til et særdeles udfordrende år. Regeringen forventer først i det nye år at fremlægge forslag til en ny udligningsreform. Reformen vil påvirke den udligning, Dragør Kommune netto betaler til andre kommuner i landet. Hvis Dragør Kommune skal udligne flere penge end i dag, vil det være en økonomisk udfordring, vi skal løse. 

Et andet alvorligt spørgsmål er, om der i Dragør Kommune opstår en eller flere privatskoler. Vores grundholdning er, at kommunens skoler skal være så attraktive, at forældrene vælger dem frem for privatskoler. Vi ønsker, at vores tre folkeskoler skal være landets bedste folkeskoler. Det forudsætter, at vi finder løsninger på de udfordringer, som skolerne har. Vi skal ikke mindst finde bedre løsninger på at håndtere inklusionen i skolerne. Her er der i den grad plads til forbedringer.

Men vi står også nu overfor den økonomiske udfordring i, at der kan forventes en eller flere privatskoler i Dragør Kommune. Der er allerede børn i kommunen, som går på privatskole. Men en lokal privatskole vil betyde, at endnu flere elever flytter ud af folkeskolen. Dermed udhules det økonomiske grundlag for drift af vores folkeskoler. Det bliver vanskeligere at drive folkeskolen. Men vi skal i fællesskab finde en holdbar løsning til børnenes bedste.

Godt nytår – og velkommen til et nyt og endnu bedre 2020
Kære borgere i Dragør Kommune – jeg vil gerne på vegne af hele Liste T ønske alle et godt nytår. Vær sikker på, at Liste T arbejder støt, vedholdende, ambitiøst og målrettet for at skabe kvalitet i vores ydelser til borgerne og i at skabe gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere. Jeg vil slutte med at byde velkommen til vores nye direktion, som sammen med den øvrige forvaltning får en central rolle i udviklingen af vores kommune. Godt nytår til alle.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
2. Viceborgmester
Kommunalbestyrelsesmedlem for Liste T