Hunde i Dragør – et kompromis kommer i høring

Skal hunde gå i snor eller ej? Er det ikke nok, vi har Hundeloven? Debatten kører mellem to fløje i Dragørs politiske liv. DF ønsker hunde i snor i alle kommunens villaområdet, mens C ikke mener, der skal flere begrænsninger til. I Liste T ønsker vi en mellemløsning, dvs. at hunde holdes i snor på de tættest befærdede gader, veje og offentlige områder i den gamle by og på havnen. Vores forslag blev vedtaget.

Mange børn er hundeangste

Alle hundeejere elsker jo deres hunde. Men specielt blandt børn er der mange, der er hundeangste. Sådan rigtig bange for hunde. Desuden synes mange det er ubehageligt at blive snuset til. Det er selvfølgelig uforståeligt for den hundeejer, som jo elsker og desuden har fuldt ud styr på sin hund. Og den selvforståelse har de fleste jo. Men den hundeangste ved jo netop ikke, om den løse hund er en god og artig vovse, som holder sig pænt til sin ejer. Det kan jo lige så godt være en monsterhund, som ejeren ikke kan styre.

Vi regulerer på mange andre områder

I debatten har jeg hørt argumentet, at Hundeloven jo regulerer det hele, og vi ikke skal lave dobbeltlovgivning. Det er også korrekt. Men vi har også en færdselslov, som sætter rammerne for trafikken. Alligevel er der et folkekrav om, at vi laver vejbump. Det er også ulovligt at trænge ind på privat område, men alligevel hegner vi os ind og sætter låse på vores døre. Det handler om tryghed.

Misvisende skiltning

Lige nu er vi i den situation, at der faktisk er skilte nogle steder, men skiltningen er ikke konsekvent. F.eks. er der skilte, hvor engarealet støder op til havnen og ved jollehavnen/Mormorstranden. Men hvor langt rækker deres gyldighed? Det er ikke til at se.

Alle skal være velkomne i Dragør

I Liste T mener vi, at alle skal kunne færdes trygt i Dragør. Derfor foreslog vi til mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar, at hunde fremover skal være i snor i den gamle by, på havnens område og i Gåserepublikken. Samtidig besluttede vi at sende forslaget i høring, og at det skal evalueres efter et år.

Hvad sker der nu?

Når forslaget har været i høring, bliver det annonceret i Dragør Nyt og andre relevante steder. Desuden bliver der sat diskrete skilte op rundt omkring på det berørte område. Så lad os nu tage det positivt op og prøve det et år. Det vil gøre de mest gæstede områder mere trygge for borgere, gæster – og andre hunde!

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem og hundeven
Liste T, Tværpolitisk Forening