Mandag d. 28-10-2019 indgik partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Tværpolitisk Forening et budgetforlig for Dragør Kommune.

Efterfølgende har der været flere udlægninger af forliget. Med dette indlæg ønsker vi fra aftalepartiernes side at sætte ord på et par af de vigtige resultater af forliget samt nogle af de vigtige prioriteringer, vi har set som helt nødvendige for lige at stoppe op og få gennemsigtighed i kommunens driftsøkonomi, styrke kassebeholdningen samt skabe et økonomisk råderum på længere sigt.

Med forliget vil der på både kort og lang sigt være en sund driftsbalance. Det betyder, at vi tjener flere penge, end vi bruger, og at vi har råd til at betale afdrag på vores gæld og investere i vores anlæg og i borgervelfærd. På grund af ekstraordinært store anlægsudgifter i de sidste to år (ny svømmehal, udearealer på skolerne og renovering af Hollænderhallen) samt markant negativ udvikling i udgifterne på det specialiserede område, er vi havnet i en situation med meget lav kassebeholdning. Derfor er vi på kort sigt nødt til at styrke kassebeholdningen.

Hvordan styrker vi nemmest og klogest kassebeholdningen? Det gør vi ved at låne 20 mio. kr. hos KommuneKredit; et lån som Dragør Kommune har fået lov til at optage af Staten – netop med henblik på at styrke kassebeholdningen. Lånet afdrages over 10 år med 2 mio.kr. om året. Pengene fra lånet er øremærket til at styrke kassebeholdningen, og da driften giver overskud, så vil kommunens kassebeholdning løbende stige samtidig med, at kommunen tilbagebetaler lånet. I øvrigt har lånet negativ rente, hvilket betyder, at vi reelt tjener penge på lånet.

Hvorfor gør vi det på denne måde? Vi har valgt, at dette års budget fokuserer på gennemsigtighed og fokus på sikker drift og styrkelse af kassebeholdningen. Det mener vi er lykkedes med dette års budget. Med henblik på at styrke kommunalbestyrelsens råderum nedsættes et strukturudvalg, der skal kigge på ændringer i kommunens opgaveløsning. Vi har sat 6 måneder af til, at en ny direktion i samarbejde med Økonomiudvalget kan fremkomme med relevante forslag til nye tiltag, som gør, at vi kan løse opgaverne anderledes, bedre eller billigere. Med andre ord – vi skaber en proces, der sikrer, at grundlaget for fremtidige svære beslutninger sker på et kvalificeret grundlag.

Konservative udtaler: ”Mens Dragør er på vej ud over afgrunden med en kassebeholdning der gør, at Indenrigsministeriet er tæt på at sætte os under administration, lukker forligspartierne øjnene og gældsætter kommunen”. AOTV er meget åbne overfor alle gode forslag som Konservative måtte have, men indtil videre er Konservative kun kommet med et konkret forslag til, hvordan man tackler den kortsigtede økonomiske situation. Konservative foreslår, at der gennemføres en rammebesparelse på 15 mio.kr. i 2020, og at denne rammebesparelse skal gennemføres af en direktion, der tiltræder 1.1.2020. Det er aldeles urealistisk og reelt ”at lukke øjnene” og skabe panik i forvaltningen og hos samtlige medarbejdere. Det ønsker AOTV ikke. Vi ønsker, at den nye direktion får 6 måneder til at analysere tingene og komme med et godt beslutningsgrundlag. Det giver mening for AOTV og sikkert også med tiden for Konservative. Det er i hvert fald vores håb. Vi ønsker, at samarbejdet i kommunalbestyrelsen bliver bredest muligt.

Eik Dahl Bidstrup​​
Borgmester (Venstre)​​

Allan Holst
Socialdemokratiet

Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

Peter Læssøe​​​
Liste T (Tværpolitisk Forening)​