Udvikling med det lange lys tændt

Det er sikkert ikke gået uden om nogen Dragør-borgers opmærksomhed, at kommunen fattes penge. Det er sket før, og det skal vi nok få styr på, hvis vi kan finde et bredt flertal. Men der er mange andre ting, der trænger sig på, og som vi ikke må glemme midt i budgetforhandlingerne.

Det letteste først

Det er en såre menneskelig ting at fixe de lette opgaver først, og så må de større og vanskeligere vente. Eller de bliver aldrig løst! Sådan er det også i Dragør Kommune. Jeg må derfor opfordre mine kolleger i kommunalbestyrelsen til ikke at glemme de langsigtede pejlemærker, for det er dem, som skal bære kommunen igennem til fortsat at være en attraktiv kommune at bo og arbejde i. Der er mange store projekter, som vi er nødt til at arbejde videre med nu. Jeg vil tage nogle få af dem.

Stormflodssikring og havneudvikling

Vi fik i nytåret 2017 og -18 to ubehagelige wakeup-calls. Vandet stod op over kajen på havnen, og i Søvang var det ved at gå galt. Beredskaber virkede heldigvis. Med en effektiv stormflodssikring skal vi gå roligt i seng – også når det stormer. Stormflodssikringen giver udfordringer i planlægningen. Som borgere i Dragør Kommune er vi glade for vores natur og kulturarv, så vi ønsker heller ikke at få det hele skamferet af et 10.000 års dige. Der skal god landskabsarkitektur ind over, og borgerne skal tages med på råd. Den gamle by er særlig udsat, da den ligger lavt. Her kan en digeløsning kombineres med en tætning af ydermolerne, hvorved den bliver nærmest usynlig. Det koster penge, men der er samtidig et stort potentiale i at få flere både i havnen, så der skal tænkes på tværs af interesser. Processen har været i gang gennem længere tid, men er p.t. sat på standby, da Øresundsforbindelsen har givet udtryk for, at de gerne vil lege med. Denne proces bør i min optik speedes op. En ny stormflod kan komme som en tyv om natten.

Byfortætning

De fleste er enige om, at det vil være godt med lidt flere skatteydere i kommunen, så vi kan få udnyttet vores faciliteter mere og få klingende mønt i kassen. Men vi er uenige om, hvordan det skal foregå: ved at bebygge grønne områder eller ved byfortætning? I Liste T foretrækker vi byfortætning af flere årsager: Det ligger i Dragørs historiske DNA, at man bor tæt på begrænsede områder, men ud til vand og grønne åndehuller. Byfortætning er endvidere en gratis omgang for kommunen, da det er private bygherrer, der står for det hele. Allerede i kommuneplanen 2009 blev der åbnes for byfortætning i udvalgte områder, og det er tydeligst praktiseret i Søvang.

Men hvor langt skal vi gå i byfortætningen? Det vil være spændende at diskutere i den kommende planproces, som jeg kommer ind på i slutningen.

Sundheds- og lægehus på Wiedergården

Vi bliver flere og flere ældre i Dragør. Heldigvis. Og det stiller krav store krav til, hvordan vi indretter os, så vi får en så god livskvalitet som muligt. Aktivitetscentret Wiedergården er en fantastisk ramme, hvor vores ældre medborgere kan holde sig mentalt og fysisk i form og danne bæredygtige fællesskaber. Tusindvis af vores medborgere har deres jævnlige gang på centret, og for nylig besluttede vi i kommunalbestyrelsen, at alle på 63 år og derover kan bruge centret – pensionist eller ej. Hvad er mere naturligt end at placere et sundheds- og lægehus lige netop hér, hvor vores ældre medborgere kommer? Sidste efterår præsenterede jeg på Liste T’s vegne en plan for, hvordan vi kunne huse en række læger og sundhedspersonale på Wiedergårdens 1. sal og lade hjemmeplejen flytte hen til et andet centralt sted, hvor det vil give lige så god mening for dem. Løsningen er nogenlunde omkostningsneutral, da lægerne og øvrige sundhedsprofessionelle jo betaler husleje. Alle i kommunalbestyrelsen synes efterhånden, at det er en god idé, og at vi skal arbejde videre med den. Men intet sker. Lige nu har vi en række ejendomme til salg, og pludselig kan vi stå uden mulighed for at huse centrale funktioner i kommunen. Hvis vi også i fremtiden vil tiltrække gode læger og sundhedsprofessionelle, og derigennem skabe bedre livsvilkår for Dragørs borgere, må vi videre end til skåltalerne for det nære sundhedsvæsen.

Her var blot nogle få eksempler på vigtige udviklingsområder. Der er nok at tage fat på. Men i Dragør har vi en tendens til at bygge lidt flere skure end katedraler.

Planstrategi og kommuneplanproces er vejen frem

Lige nu står vi over for et rigtig spændende arbejde med diskussion af planstrategi og dernæst med kommuneplanen. Planstrategien er netop kommet i høring og kan hentes på www.dragoer.dk. Vi har i kommunalbestyrelsen valgt 3 emner, vi skal fokusere på: ”Den nære boligkvalitet”, ”Nye øjne på kulturarven”, hvor det rigtig spændende og udfordrende er, at Dragør gamle by og havn er på vej til at komme på UNESCO’s verdensarvsliste, samt ”Den robuste kystkommune”. Der vil blive holdt offentlige møder om de tre temaer i efteråret 2019 og foråret 2020. Fristen til at komme med høringssvar er den 30. september, og det er ikke forbeholdt bestemte grupper at komme med deres meninger og forslag. Alle er velkomne. Læs forslaget til planstrategien og vær med til at sætte det lange lys på Dragør!

Ebbe Kyrø

Medlem af Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget