Trafik: Frem mod 1933?

Vi har en elendig offentlig trafikbetjening til og fra Dragør. Transport til og fra arbejde og uddannelse er daglige besværligheder, uanset om man vælger bus eller bil. Mange vælger at have to biler, og trængslen stiger. Nu kan man jo sige, at Dragør er værd at køre efter! Men alligevel – det bør kunne gøres meget bedre.

Transporten var bedre for 100 år siden!
Amagerbanen blev grundlagt i 1907 – både som befordrer af personer og gods. Linjeføringen var fra Amagerbro til Dragør Station. I 1933 fragtede banen mere en 1 million passagerer! Turen fra Dragør over St. Magleby, Tømmerup, Lufthavnen og til Amagerbro tog dengang 25 minutter. Med 7 stop undervejs. Søn- og Helligdage tog turen – uvist af hvilke årsager – dog 30 minutter. I dag tager turen med 350S 40 minutter i myldretiden. Så på 85 år er vi gået fra en transporttid på 25 minutter til 40 minutter! – imponerende dårligt. Vi kender alle historien om lufthavnens udvidelse og Amagerbanens skæbne.

Mulighederne står åbne nu
Lige nu har vi en enestående mulighed for at påvirke den fremtidige trafik til/fra Dragør. Vi har et spor – et såkaldt tracé – som går langs Kystvejen til Københavns Lufthavn. Dette spor er udlagt til transport til/fra Dragør, og her vil kunne køre tog, busser – eller hvad man nu vælger – i sit eget spor og dermed uafhængigt af trafikken. Københavns Lufthavn har store planer om bebyggelse af dette område (øst for Kystvejen) til cargo-relaterede virksomheder. Her skal Dragør Kommune kende sin besøgelsestid. Lufthavnen må vedkende sig sit samfundsmæssige ansvar for at være en så overvældende stor aktør i nærområdet og bidrage til vores trængselsproblemer. Samtidig vil de hjælpe alle de nuværende og nye ansatte i virksomhederne langs Kystvejen og i Dragør.

Kan endnu et udvalg løfte opgaven?
Nu får vi et såkaldt §17 stk.4 udvalg, som skal tage sig af infrastrukturen. Det havde vi også i sidste valgperiode. Udvalget barslede med nogle udmærkede forslag, bl.a. til en ringbus. Men i realiteten fungerede udvalget som en syltekrukke, for så længe udvalget sad, var der ingen grund til at tage nogen som helst beslutninger. Og dog: for mens udvalget sad og barslede, tog den daværende ACOV-konstituering en besparelse hjem på kr. 5 millioner på den offentlige transport til og fra Dragør.

Er der nogen handlekraft?
Allan Holst har – med det tyndest tænkelige mandat – igen sat sig for bordenden for udvikling af den offentlige transport. Både som formand for By-, Erhverv- og Planudvalget og som formand for udvalget for infrastruktur. Begge særdeles vellønnede formandsposter. Nu må vi se, om han kan udføre det, han ikke har formået gennem de sidste 12 år: at få hul på forhandlinger med staten, Tårnby Kommune og Københavns Lufthavn med henblik på at få en ordentlig offentlig trafik til og fra Dragør, så vores unge kan komme til deres uddannelser og vi andre til vores jobs. Det vil også kunne lette trykket på vores vejnet. I Liste T er vi parat med masser af gode ideer.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem
Medlem af Økonomiudvalget og By-, Erhvervs- og Planudvalget