Kære vælgere.
Tak for jeres opbakning til Kommunalvalget 2017. Stemmeprocenten gik op i hele landet til 71,9, men i Dragør Kommune var den 77,9. Det er så flot. Der var også god grund til, at så mange gik til valgstederne. Der er meget på spil i vores lille kommune.

Liste T vil gerne takke de 2.234 borgere, eller næsten 27 % af vælgerne, som stemte på os.

Sådan gik konstitueringen
Vi gik til valg på at opnå en så bred konstituering som muligt. Det lovede Peter Læssøe inden valget, og det har vi fulgt op på. I Liste T tror vi, at de bedste resultater opnås, hvis vi samarbejder i kommunalbestyrelsen om Dragør Kommune. Derfor havde vi møder med alle de partier, der ville mødes med os, både før valget og efter. Især efter. Det eneste parti, der ikke kunne afse tid til at mødes med os, var Venstre.

Både fordi Liste T er det største parti i kommunen, og fordi Peter Læssøe er fagligt og politisk kompetent, mente vi selvfølgelig, at Peter skulle være borgmester. Og det havde været godt for Dragør Kommune, hvis han var blevet det. Men som vi alle ved, fik vi ikke en bred konstituering, men en smal konstituering på 8 mandater mellem A, O og V, med Venstre på borgmesterposten.

I vores første samtaler med A og C efter valget var vi enige om, at Dragør først og fremmest havde brug for en ny borgmester. Vi drøftede ikke nærmere, hvem det skulle være. Bare en anden.

Vores samtaler med A, C og O har også vist, at der er rigtig mange ting, vi kan samarbejde om i Dragør. Vi er enige om de store linjer på skoleområdet. Vi har mange fælles ønsker på ældreområdet. Vi ønsker alle en udvikling på havnen, der respekterer havnens særlige position i Dragør. På boligområdet er vi ikke helt enige, men der ville nok kunne nås nogle fælles mål. Som vi ser det, var der grundlag for en bred konstituering.

Vi gik også efter en konstituering, hvor ansvaret blev delt mere ud i kommunalbestyrelsen, så alle medlemmer så vidt muligt kunne få et aktivt medansvar for kommunens drift og udvikling. Vi ønskede også flere § 17, stk. 4 udvalg, hvor også ressourcepersoner uden for kommunalbestyrelsen kunne blive inddraget side om side med organisationsfolk og politikere. Det var der generelt opbakning til fra de andre partier.

Åbenhed om økonomien
Hvad var det så, der gik galt? Der, hvor det faktisk skiller, er på det økonomiske område. Liste T ønsker åbenhed om økonomien. Vi vil have budgetter, som er udarbejdet på baggrund af realiserede tal og tekniske fremskrivninger med henblik på, at skabe større gennemsigtighed i prioriteringen af kommunens økonomi. Og vi vil have sammenhæng mellem politiske mål og budgetterne. Og så vil vi have en bedre styring af økonomien. Det kunne vi godt blive enige med C om.

Men ikke med socialdemokraterne. Socialdemokraterne mente, at vores ønsker om budgetlægning og økonomisk målstyring bare var ”en anden måde at spille Ludo på”. Og det er det virkelig ikke! Det er en anden måde at anskue den kommunale økonomi på. Og det er en meget vigtigere sag end at spille Ludo. Kun hvis vi får afdækket de mange gemte reserver i budgettet, og vi får nedbragt de uhyggeligt store omkostninger til administration, og vi får en klar styring af økonomien, vil vi kunne skaffe midler til alle de ting og opgaver, som Dragør Kommune i den grad har brug for. Og som konstituerings¬partierne også ønsker at gennemføre. De har bare ikke pengene.

Bredt samarbejde
Selv om vi ikke fik borgmesterposten, står Liste T stadig for et bredt samarbejde i kommunal-bestyrelsen. Derfor stemte vi den 5. november på det konstituerende møde for, at Eik Dahl Bistrup skulle være borgmester. Eik er ikke vores kandidat. Men vi samarbejder gerne om de udfordringer, som vi står overfor på kort og langt sigt. Og vi ser frem til, at borgmesteren får tid til at mødes med os.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek, Ebbe Kyrø og Peter Læssøe
Medlemmer af kommunalbestyrelsen i 2018-2021

Kristine Bak, formand for Liste