Svømmehal – tak til det politiske flertal…

Med års forsinkelse – og nogle spildte millioner – er et stort flertal i kommunalbestyrelsen endeligt nået til enighed om de økonomiske vilkår for en ny svømmehal i Dragør. I den anledning vil Liste T gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til ACOV  for endeligt at have opgivet deres urealistiske løfte til vælgerne om en stor gratis svømmehal, med baner i olympisk længde og et tilhørende wellness-center, opført som et OPP-projekt, finansieret, ejet, projekteret og drevet af en ekstern entreprenør. Ja, kommunen skulle blot leje sig ind for nogle få millioner kroner om året, hed det sig… Driftsforudsætningerne var bl.a., at svømmehallen fik besøg af min. 150.000 betalende gæster om året – og til stærkt forhøjede billetpriser. I Dragørs tidligere svømmehal var der til sammenligning et besøgstal på ca. 23.000 betalende gæster. AVO og C’ store forbillede var et netop igangsat OPP-svømmehalsprojekt i Randers – det første af sin art i Danmark. Et projekt, hvor de kronjyske lokalpolitikere også havde lovet vælgerne guld og grønne skove og medvind på cykelstierne både til- og fra den nye svømmehal.

Stevnsbadet
I Liste T var der allerede fra første dag absolut ingen tiltro til realismen i et sådant kommercielt drevet OPP-svømmehalsprojekt. Til gengæld gik vi i gang med at analysere markedet og i den proces noterede vi os, at man på Stevns netop havde indviet et kommunalt svømmehalsprojekt (Stevnsbadet), der i anlægspris kostede mindre end halvdelen og i driftsomkostninger var signifikant billigere. Vi indhentede de relevante oplysninger og lancerede dem for Dragør Kommune. Langsomt men sikkert stod det klart for et meget stort politisk flertal i Dragør, at dette koncept var det rigtige at anvende for Dragør. Forholdet er, at OPP-projekter i sin juridiske konstruktion er forbundet med en markant økonomisk risiko for kommunen, der skal overtage 70% af den samlede anlægsgæld i projektet  og forestå den fremtidige drift af det underskudsgivende svømmeanlæg,  hvis den private entreprenør går konkurs.

Svømmehallen i Randers
Hvordan er det så gået med OPP-svømmehalsprojektet i Randers? Rent økonomisk har projektet efter sit første regnskabsår udviklet sig som en ren gyser. På trods af, at kommunen har måttet forpligte sig til at betale et årlig beløb på 13 mio. kroner i såkaldt ”bassinleje”, kom svømmehallen ud med et driftsunderskud på ca. 2,3 mio. kr. Egenkapitalen udgør minus 1,3 mio. samtidig med, at der er optaget ny kortfristet gæld på hele 7,8 mio. kr. Selskabet bag den private entreprenør, der har opført den nye OPP-svømmehal i Randers, har en egenkapital på minus 300 mio. kr. I Randers frygter mange nu, at selskabet bag svømmehallen må dreje nøglen om. Tilbage vil kommunen så stå med en kæmpe anlægsgæld (ca. 150 mio. kr.) – og en forpligtelse til fortsat at drive et stærkt underskudsgivende svømmehalsprojekt.

Tillykke Dragør
I Liste T vil vi sammen med ACO og Vglæde os over, at fornuften og ikke mindst ansvarligheden sejrede til sidst, så vi nu får en ny, moderne og kommunalt drevet svømmehal, som vi er overbevist om vil blive til stor gavn og glæde for borgerne i Dragør Kommune.

Med venlig hilsen Liste T i Dragør Kommunalbestyrelse:
Annette Nyvang, Jens Passarge, Ebbe Kyrø, Peter Læssøe og Svend Mathiasen