Smart living – en nytænkning af Dragørs DNA

Kort over områder, der ifølge Kommuneplan 2009 kan byfortættes.

I kommunalbestyrelsen er vi gået i gang med budgetlægningen for 2020. Det er ikke sjov læsning. Vi mangler et større tocifret millionbeløb for at få enderne til at nå sammen. Og der er ingen lette løsninger. Pengene skal hentes ved besparelser på rigtig mange områder. Derfor må vi tænke nyt. Læserbrevet her er mit oplæg til en nyudvikling af kommunen, som jeg præsenterede ved kommunens budgetseminar den 15. marts. Det handler om at vi får plads til flere, og vi udvikler boligområderne i respekt for Dragør kommunes historiske DNA.

Byfortætning i udvalgte områder kan give nyt liv og bedre skatteindtægter
En helt åbenlys idé er at invitere nogle flere borgere til kommunen. Men vi har ikke nogen steder at invitere dem hen. Alt er bebygget, hvis vi ønsker at beholde vores grønne kiler og åndehuller, og det mener jeg ubetinget, at vi skal. Derimod kan vi tage et nyt våben i brug: byfortætning.

Smart living i mindre boliger
Som sejler ved man, at familien fint kan trives på et lille område, hvis boligen er apteret korrekt, og omgivelserne er de rigtige. Selvom det i dag er under hver anden dansker, der har en tilknytning til arbejdsmarkedet, har vi generelt ret travlt. Det oplever jeg i hvert fald i Dragør. Den tid er forbi, hvor en stor og vedligeholdelseskrævende prydhave er et must som rammen for et godt familieliv, til eneliv og alle de samlivsformer, borgerne praktiserer i dag. Diversiteten skal være større. Vi skal kunne leve på mindre plads og med mindre haver. En terrasse eller to, lidt græs og grønne vækster er fint – for vi har jo alt det grønne lige uden for vores dør. Sådan har vi levet i generationer i Dragørs gamle huse, så man kan nærmest tale om, at det er Dragørs DNA: tæt og mindre bebyggelse ud til hav og store grønne områder.

Dragør kommune har mulighederne
Vi har mange parcelhuse fra 1960’erne og 70’erne, som køberne river ned for at erstatte med nye huse. En grund skal være på 1.200 m2 for at kunne udstykkes i 2. Det vil sige, at en grund som minimum skal være 600 m2. Men er det ikke for stort? Kan vi f.eks. ikke bygge et hus på 120 m2 på en 400 m2 grund og være glade ved det? I kommuneplan 2009 er der åbnet for, at vi allerede kan byfortætte i udvalgte områder. Det drejer sig om bl.a. Nordstranden, Sydstrandens vængekvarterer og Søvang. Men grunden skal være mindst 600 m2. En ændring af kommuneplanen til udstykning af mindre grunde i udvalgte områder vil kunne imødekomme mange borgeres ønsker. Det vil give mulighed for at vi kan indrette os mere fleksibelt afhængigt af økonomi, interesser, personlige forhold, børn, forældre og meget andet. Det ældre ægtepar kan f.eks. flytte i et mindre hus og give plads til en børnefamilie i det gamle hus. Flere generationer kan bygge et nyt stort hus og bo under samme tag. Flere grunde kan lægges sammen og danne grundlag for et seniorfællesskab. Mulighederne er mange.

Hvorfor bliver husene større og større?
I By-, Erhvervs- og Planudvalget kan vi se, at hver gang et nyt byggeprojekt kommer kommunen i hænde, bliver bebyggelsesprocenten højere og højere. Vi må bygge op til 30% i Dragør, og denne byggeret udnyttes tit til det yderste. Dermed får vi selvfølgelig nogle herlige store huse, men vi mangler boliger til unge, ældre, enlige, bofællesskaber – og alle dem, som blot ønsker at leve i vores kommune, men ikke har råd. Hvorfor ikke stræbe efter også at give plads til boliger på f.eks. under 100 m2?

Beboerne skal høres om byfortætning
Vi går snart i gang med en proces, hvor vi skal revidere plangrundlaget og dernæst kommuneplanen, og dette er det rigtige sted at diskutere en ny retning for Dragørs Kommunes byudvikling. Mit forslag er, at vi kan vi finde nogle områder, som vil være velegnede til byfortætning. Dernæst skal vi lægge forslagene i høring hos beboere og grundejerforeningerne og tage tilbagemeldingerne med i det videre arbejde. Projekt ”Smart Living i Dragør” vil efter min mening kunne udvikle Dragør i en positiv retning uden at vi kommer til at gøre indhug i kommunens grønne områder. Det kan udvikles uden udgifter for kommunen, give mange flere tilflyttere mulighed for at bosætte sig i vores dejlige kommune, give kommunens borgere mulighed for at flytte til større eller mindre boliger og på den lange bane kaste flere skattekroner af sig til den slunkne kommunekasse. Og hvor lang er banen så? Det kan nås i indeværende valgperiode – hvis vi som politikere vil – og hvis borgerne synes om idéen.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T
Medlem af Økonomiudvalget, By-, Erhverv- og Planudvalget, Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedsudvalget.