Ringbus giver luft i privatøkonomien

Dragør har – i forhold til andre omegnskommuner – altid været karakteriseret af en dårlig transportstruktur. Nu kan man så sige, at ”Dragør er værd at køre efter”, men det fjerner ikke det faktum, at rigtig mange familier i Dragør har 2 biler. Faktisk er Dragør en af de kommuner i kongeriget, som i perioden 2014-16 anskaffede flest nye biler.

Giver to biler dobbelt frihed?
Der er ingen tvivl om, at en bil giver frihed, men jeg vil stille spørgsmålstegn ved, om to biler giver dobbelt så meget frihed! Det vil det nok gøre for nogle, men specielt for familier med børn, som har masser af andre formål at bruge pengene på, betyder det store udgifter.

P-pladserne er begrænsede
I dag skal man gøre plads til 2 biler på egen grund ved nybyggeri. Men i Dragør har vi mange områder, hvor man slet ikke må parkere ved sit hus og dermed henvises til offentlige p-pladser. På de forskellige p-pladser på Vestgrønningen og ved havnen mærker vi det store pres.

Offentlig transport som besparelsesområde
For et par år siden overtog Region Hovedstaden driften af S-busserne, og dermed også af bus 350S, som p.t. er en af hovedlinjerne til og fra Dragør. Hermed sparede Dragør Kommune 5 millioner om året, som kunne have været brugt på f.eks. en ringbus og på bedre busbetjening af Søvang. Men desværre tog ACOV-konstitueringspartierne håndsrækningen som en besparelse i stedet for en let mulighed for at kvalitetsudvikle Dragørs offentlige transport.

Ringbus giver luft i privatøkonomien
Ifølge FDM koster det kr. 76.504/årligt at holde en bil til en nypris af kr. 200.000 og med 20.000 årlige kilometer på speedometeret.  Det er kr. 6.375,33/måned. Hvis vi i stedet opretter en ringbus med en god transport til og fra lufthavnen vil dette koste ca. kr. 5 mio. årligt. Med 14.000 indbyggere giver det en årlig udgift på kr. 357,14 pr. år – eller kr. 29,76 pr. måned. Dertil skal naturligvis lægges busbilletter eller  –kort. Uanset hvordan man vender eller drejer regnestykket, vil det altid falde særdeles fordelagtigt ud for børnefamilien. Af afledte effekter vil det have, at forældre til f.eks. teenagebørn ikke vil behøve at agere taxachauffører.

Mere sikker skolevej
Ud for de forskellige skoler kan man morgen efter morgen se de mange biler kæmpe for at komme til at sætte deres kære små af. Det giver tit tilspidsede situationer, som øger usikkerheden og giver en dårlig morgenoplevelse for forældre og børn. Færre privatbiler vil få familierne til at cykle eller gå i stedet, og det understøtter en sund levevis, giver mindre stress og bedre livskvalitet. Man kan selvfølgelig også gå eller cykle, selvom man har to biler – hermed er opfordringen givet videre.

Mange fordele
En bedre busbetjening med en ringbus  vil give færre p-problemer, mere luft i privatbilismen og en mere sikker skolevej. Som i så mange andre tilfælde kræver det politisk mod og handlekraft at tænke nyt.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T