Resultatet af aktindsigten

Den 5. oktober bad jeg om aktindsigt i de forhandlinger/samtaler/brevveksling mv., der har været mellem Dragør Kommune og Menighedsbørnehaven om driftsoverenskomsten i perioden fra den 1. januar 2014 til dato. Den 12. oktober svarede forvaltningen:

”Der har fra dagtilbudschefens side først været behov for at drøfte driftsoverenskomsten mellem Dragør Kommune og Dragør Menigheds Børnehave i forbindelse med budget 2019.

Lederen af Dragør Menigheds Børnehave, Kirsten Nielsen, blev på møde den 16. august 2018 informeret om indholdet i reduktionsskema nr. 9 ”Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave”. Mødet blev afholdt umiddelbart inden offentliggørelsen af budgetmappen. Der foreligger ikke notat eller referat af mødet.

På mødet blev skemaet gennemgået med særlig vægtning af betydningen af Dragør Menigheds Børnehaves huslejes betydning for afregningen af bygningstilskud til private leverandører.”

Så jo. Der har været kontakt. Men der mangler dokumentation af indholdet trods for offentlighedslovens klare ord om notatpligt:

Notatpligten
”§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.”

Man kan roligt sige, at der i sagen om Menighedsbørnehaven ” vil blive truffet en afgørelse”, nemlig en afgørelse om institutionens overlevelse.  Det er meget beklageligt, at notatpligten ikke er overholdt i denne sag.

Ingen forhandling/ingen svar

Men det betyder jo så, at vi må forstå, at forvaltningen alene har informeret Kirsten Nielsen om indholdet i budgetmappen, uden nogen reel drøftelse. I hvert fald fremgår det af et brev fra lederen af Menighedsbørnehaven til borgmesteren, viceborgmesteren, udvalgsformanden og de 6 øvrige KB-medlemmer fra AOV, at det ikke har været muligt for hende at få indsigt i beregningsgrundlaget for den forventede besparelse.

Brevet er aldrig blevet besvaret. Der ligger i hvert fald intet på sagen. Hverken borgmesteren eller nogen af den andre magtfuldkomne politikere har åbenbart ønsket at svare. Ingen har søgt at finde muligheder for at genforhandle driftsoverenskomsten eller finde andre veje til at sikre institutionens overlevelse.

Ingen kontakt til Menighedssamfundet
Det er påfaldende, at aktindsigten ikke viser nogen som helst kontakt mellem kommunen og Menighedssamfundet, som ejer huset, om økonomien, herunder huslejen. Det ville ellers have været relevant, da huslejen er en vigtig del af driftsoverenskomsten – men ikke noget som er nemt at ændre på for lejeren, altså Menighedsbørnehaven.

Jeg ved ikke, hvad der ligger i Lisbeth Dam Larsens ord om, at ”hver en sten er vendt”. Det er i hvert fald ikke sket i dialog med Menighedsbørnehaven eller Menighedssamfundet.  

Det kan godt være, at det er lovligt at trække tæppet væk under en institution, der har løftet en vigtig pædagogisk opgave for Dragør Kommune i mere end 40 år. Men det er ikke ordentligt.

Med den dårlige økonomi, som kommunen lider under, er det klart, at man må se på besparelser. Men at gøre dette uden en klar analyse af evt. problemer med driftsoverenskomsten eller huslejen, og uden at afsøge alle muligheder for at finde en løsning, der kan sikre en fortsat driftsoverenskomst med Menighedsbørnehaven, det er ikke godt nok.

Gør nu et nyt forsøg!
Heldigvis er der tid endnu. Det er muligt at flytte rundt inden for budgettet, hvis der er den nødvendige politiske vilje til stede. Jeg vil gøre det samme som Kirsten Nielsen og appellere til AOV om at sætte sig sammen – og gerne sammen med T og C – og finde løsning, som kan sikre Menighedsbørnehavens overlevelse som en Dragør Institution med driftsoverenskomst.

Kristine Bak
Formand for Tværpolitisk Forening (Liste T)