Replik til V og C: De gode folkeskoler er under pres

Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Barth (V) mente i forrige uges nummer af Dragør Nyt, at Liste T fremmaner et for dystert billede af Dragørs skoler, mens virkeligheden er, at ACOV gør alt for at træffe ’politiske beslutninger til gavn for Dragørs folkeskoler’.

I sidste uge sang Kenneth Gøtterup (C) og Eik Dahl Bidstrup (V) med i koret: Liste T har et arbejdsgiveransvar, og når en arbejdsgiver bliver ’ved med at fortælle, at organisationen er dårlig, er det næppe et rart sted at være ansat’.

Så lad os se lidt på de fakta, som gør, at Liste T til stadighed er bekymret for skolerne. Hvordan går det?

Resultater

– Dragør Skole droppede i sommer 0,5 karakter i forhold til den socioøkonomiske reference  – for første og eneste gang siden skoleåret 2009/2010 (de ældst tilgængelige tal). Det er et statistisk signifikant fald.

– Kompetencedækningen (er lærerne uddannet til det, de underviser i) er blevet ringere i hele skolevæsnet.

– Andelen af unge i ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse falder.
– Inklusionsgraden er oppe på 98,8 procent nu – det er Danmarksrekord, men lærerne peger i deres trivselsundersøgelse alle entydigt på inklusion som et uafklaret område, der volder dem problemer.

Vi mener, at det er advarselstegn, der skal reageres på.

Ledelsen er ikke på plads

– Det er nu et år og syv måneder siden, at den nye ledelsesstruktur blev besluttet med 17 ledere til to skoler på tre matrikler. Det er 13 måneder siden, at strukturen skulle være rullet ud – men på INTET tidspunkt har ledelseslaget været fuldtalligt og dermed fuldt funktionsdygtigt.- Store Magleby Skole har været mest heldige – der skulle to forsøg til for at skaffe en skoleleder, men ellers har ledelsessituationen været stabil.- På Dragør Nord har der været udskiftning på fem ledelsesposter ud af seks – på bare et år. Der er pt. to vakante job.- På Dragør Syd er der kun en leder, der har det samme job, han havde for et år siden.- De to Dragør-skoler har tilfælles, at de siden august 2015 har haft tre forskellige skoleledere (inklusive den nye) og to perioder med konstituerede ledere.

Vi vil betegne det som tumultarisk, og det bør give anledning til at revurdere ledelsesstrukturen. I Liste T vil vi gerne slanke ledelseslaget og have tre selvstændige skoler.

Tillidskrise

– I sommer fik vi et åbent brev fra samtlige lærere og pædagoger i Dragør Kommune, som ikke længere har tillid til skoleforvaltningen.

– Fem ud af syv forældre nedlagde deres hverv i skolebestyrelsen på Store Magleby i protest over samme.

– Siden har en ekstern konsulent udarbejdet en trivselsundersøgelse, der peger på en lang række problemer, og i øjeblikket arbejder det centrale medarbejderudvalg med en handlingsplan for trivslen. Handlingsplanen er i vores øjne meget omfattende, men uklart forankret i organisationen – en dårlig cocktail.

Vi mener, at situationen stadig er yderst sårbar. Vi ser endnu ikke tegn på, at tillidskrisen er løst.

I Liste T følger vi situationen med stor bekymring. Det kan jeg hverken læse af Helle Barths eller Gøtterup/Dahl Bidstrups læserbreve, at ACOV gør, og det bekymrer mig. Det bekymrer, at ACOV hellere vil gentage flosklen om ’protestpartiet Liste T’ end at se indad og tage hånd om de problemer, der faktuelt er i vores skolevæsen.

Vi vil gerne arbejde seriøst med problemerne, også gerne i et samarbejde med ACOV, men det oplever vi meget sjældent, at ACOV vil. De stemmer rutinemæssigt stort set alle Liste Ts forslag ned. Så måske er det flertallet, der skal forlade sin pubertære indstilling til Liste T, hvis vi skal videre?

Et eksempel: Siden juni sidste år, da det stod klart i en evaluering af folkeskolereformen i Dragør, at de nye pauser gav problemer, har Liste T foreslået fire gange, i flere forskellige sproglige varianter, at vi skulle ændre pausemønstret. Fire gange er vi stemt ned af ACOV.

Det skulle vel aldrig være af taktiske og ikke saglige begrundelser? (som Barth mener er bevæggrunden, når Liste T stemmer imod).

I hvert fald ville ACOV gerne stemme for at løsne på pauserne, da de 30. november selv satte problemet på dagsordnen. Det stemte T selvfølgelig for. Naturligvis. Vi er altid for løsninger, vi tror, vil give mere kvalitet til borgerne i Dragør.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T