Private vagtværn i Dragør?

I sidste uges Dragør Nyt plæderer Dansk Folkepartis Birger Larsen for ideen om, at der i Dragør med kommunens organisering og støtte etableres private vagtværn. Forbilledet er det initiativ en ny Venstre-kandidat i Tårnby Kommune netop har taget med oprettelsen af private vagtværn i Tårnby, der angiveligt nu skulle være inddelt i 17 distrikter/zoner, hvor ”frivillige grupper holder øje med al mistænkelig adfærd” som de så tager billeder af, indberetter til politiet og offentliggør på facebook. Initiativet har givet meget lokal opmærksomhed. Ikke mindst her i denne mediemæssige ”agurketid”.

Baggrunden for dette utraditionelle initiativ er den stadigt stigende kriminalitet i Tårnby og som også Birger Larsen (DF) mener at vide – er tilfældet i Dragør. Særligt slemt hævdes det at være blevet efter politistationen på Camillevej i Tårnby lukkede for døgnbemanding i starten af 2016. Men er det nu også sandheden? Fakta er, at politiets patruljering på Sydamager og responstiden ved tilkald er praktisk talt uændret, men naturligvis er det en ulempe, at man skal helt til politistationen på Hovedbanegården, hvis man skal indgive en personlig anmeldelse. De fleste benytter dog blot den digitale anmeldelsesmulighed ved såkaldt simple tyverier som kræves og efterfølgende dækkes af forsikringsselskaberne.

Og er det sandheden, at kriminaliteten generelt er stigende i Tårnby og Dragør Kommuner?  Svaret er nej. Ifølge ministeriets ”kommunale nøgletal” havde Tårnby Kommune i år 2010 93,3 anmeldelser af tyverier og indbrud pr. 1000 indbyggere. I år 2016 var antallet faldet til 75,6 anmeldelser. Også i Dragør Kommune er antallet af anmeldte tyverier og indbrud markant formindsket i samme periode. I år 2010 blev der indgivet 38,9 indbrud og tyverityverianmeldelser pr. 1000 indbyggere og i år 2016 var antallet reduceret til 28,9 anmeldelser.

Der er naturligvis rigtig god grund til at vi fortsat ’holder øje med og hjælper hinanden’, når det gælder mistænkelig adfærd i nærområdet. Til det formål har Det Kriminalpræventive Råd for flere år siden oprettet systemet ”Nabohjælp” som stadig flere grundejer- , lejerforeninger og privatpersoner har tilsluttet sig. Ikke mindst i Dragør. Det er et effektivt og velfungerede borgertilbud, der øger såvel sikkerheden som trygheden for den enkelte.

I min optik er der absolut ingen seriøs og aktuel grund til at etablere private vagtværn i Dragør som ønsket af Dansk Folkeparti. Blandt hovedstadsregionens 28 kommuner indtager Dragør en suveræn sidsteplads, når det gælder antallet af indbrud og tyverier. Gennemsnittet i hovedstadsregionen er 73,9 anmeldelser pr. 1000 borgere og i Dragør er antallet som nævnt 28,9.

Stop nu venligst med fortsat at sprede unødig frygt blandt borgerne. Dragør er altså hverken Caracas eller Chicago.

Venlig hilsen
Svend Mathiasen
Medlem af Kommunalbestyrelsen
Liste T