Liste T vil værne om SFO’erne

Vi ser på nuværende tidspunkt eksempler på SFO’er, hvor der kun er en enkelt eller ganske få klasser tilknyttet. Det er en skam. Dels bliver den enkelte SFO meget sårbar ved sygdom, dels oplever børnene ikke den synergi, der opstår i samværet med andre børn fra andre klasser.

Liste T ønsker, at SFO’erne i højere grad bliver en integreret del af skolerne. Der er ingen tvivl om, at pædagogerne kan og bør støtte børnenes trivsel både i SFO’erne og skolerne, og pædagogerne bør være med til at sikre elevernes trivsel, udvikling og leg. SFO’erne bør fungere som et frirum for eleverne, hvor relationer mellem eleverne skabes på tværs af klasser og årgange. Netop derfor er vi glade for at UU timerne i indskolingen fortrinsvis bliver lagt på klassernes respektive SFO’er og i nærområdet.

Liste T vil fremadrettet arbejde for at styrke samarbejde mellem skole og SFO samt børn og forældre. Dette samarbejde er en væsentlig forudsætning for, at visionen for skolerne kan virkeliggøres, og fundamentalt for at sikre alle børns læring i folkeskolen.

Vi har pligt til at tage ansvar for Dragørs skoler, fordi den er en væsentlig del af vores historie, demokrati og velfærdssamfund.

Med venlig hilsen

Ann Harnek & Kristine Bark Grundahl
Kandidater for Liste T til KV