Ebbe Kyrø beskriver i sit læserbrev Dragør Gamle by som en del af kommunens DNA. Han mener, at en vis bygningsfortætning er at foretrække frem for nybyggeri på de grønne åndehuller.

Liste T vedtager ny arkitekturpolitik

Bedre rammer for udvikling af naboskab og kvalitet i arkitekturen
Som de fleste andre partier har også Liste T en politik, herunder en arkitekturpolitik. Tiden står som bekendt ikke stille, og gennem nogle år har jeg som Liste T’s medlem af By-, Plan- og Erhvervsudvalget savnet nogle klarere holdninger til nogle af de udfordringer, vi jævnligt står i. Vores nye politik er et resultat af et større arbejde i T’s arkitekturgruppe hen over foråret og sommeren ’18 og blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 18. september. Den skal være vores input i det politiske liv. I dag skriver jeg om byfortætning. I kommende læserbreve kommer det til at handle om rammer for byudvikling og udvikling af kommuneplan og lokalplaner. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er alt sammen emner, som skal give kvalitet i hverdagen for Dragørs borgere.

Byfortætning er et hot emne
I Liste T mener vi, at den tætte bebyggelse ud til store åbne arealer hører til Dragør Kommunes identitet. Derfor ønsker vi, at udviklingen primært skal ske gennem byfortætning og ikke ved at asfaltere yderligere grønne områder. Situationen lige nu er, at en villagrund skal være på 1.200 m2 for at den kan deles op i flere parceller. Der er dog lidt forskelle, alt efter beliggenhed, lokalplan og boligtype. Det vil vi gerne forhandle om at få sat ned. Grunden til dette ønske er, at stort set alle i dag bygger op til de tilladte 30% af grundstørrelsen, som typisk er bebyggelsesprocenten i Dragørs parcelhuskvarterer, og dermed bliver kommunens huse gennemsnitligt større og større – og dermed sværere og sværere at komme i nærheden af rent økonomisk. Vi ønsker altså ikke at indføre en bebyggelsesprocent lig den gamle by, hvor den nogle steder er hele 80%, men at skabe rammer, som passer til et parcelhuskvarter.

Vi mangler boliger til unge og ældre
Dragør Kommune mangler helt generelt huse til unge og ældre medborgere – og til folk, som blot ønsker et sted at bo uden en stor prydhave omkring sig. Det er en tendens, vi kan se mange steder i landet. Dragørs borgere er travle folk, og mange af dem ønsker specifikt at bo i Dragør Kommune dejlige omgivelser, men gerne i et mindre hus, hvor der er lidt have at sætte sig ud i, rode lidt i og til at nyde morgenkaffen. Det vil vi kunne tilbyde ved en byfortætning.

Godt naboskab står over byfortætning
Et godt naboskab er alfa og omega for livskvalitet. Derfor skal Dragørs husejere ikke bæve over, om deres nabogrund pludselig bliver ”fortættet”. En byfortætning skal ikke ske gennem dispensationer. Det skal kunne ske i de områder af kommunen, hvor der er store grunde, og hvor grundejerne – via deres grundejerforening – synes det er en god idé.

Ny revision af kommuneplanen på vej
En kommuneplan er en samlet plan for alle kommunens arealer og er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og/eller forventning til kommunens fysiske udvikling. I slutningen af sidste valgperiode besluttede kommunalbestyrelsen sig for en light-revision af kommuneplanen fra 2009. Samtidig besluttede vi at tage den op igen til en nøjere revision i starten af denne periode. Det er et arbejde, som starter her i efteråret. Når arbejdet med revisionen af kommuneplanen er gjort, ønsker vi i Liste T, at vi reviderer nogle af lokalplanerne, som regulerer de enkelte områder i kommunen. Nogle af dem stammer tilbage fra 1960’erne, og det giver problemer, når man ønsker at bygge til eller at bygge nyt. En god kommuneplan og en ajourført lokalplan giver trygge rammer at bygge indenfor, og det giver naboerne tryghed for, at der ikke kommer uforudsete byggerier fra naboer, som ønsker noget helt andet, f.eks. at lave kæmpe terrasser på 1. sal, som giver ubehagelige indbliksgener for naboerne.

Vores nye arkitekturpolitik kan i sin helhed læses på vores hjemmeside: www.t-dragoer.dk.

Ebbe Kyrø

Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T
Medlem af Økonomiudvalget, By-, Plan- og Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget