Liste T ønsker lystbåde i havnen – og ikke husbåde eller flotel

I sidste uge var der et punkt på dagsordenen i By-, Erhvervs- og Planudvalget, som efterfølgende tiltrak sig stor opmærksomhed i medierne: Flotel i Dragør Lystbådehavn.

Havnen er et fælles rekreativt areal
I Liste T er vi imod både husbåde og flotel på havnen, da vi mener, det er uforeneligt med havnens øvrige aktiviteter, f.eks. bådeværftet. Desuden ser vi havnen som et rekreativt areal – en art folkepark – og vi ønsker ikke dele af havnen privatiseret i forhold til den offentlige adgang. Her er vi helt enige med havnens brugere. Det blev senest tydeliggjort, da en enig Havnens Brugerbestyrelse i efteråret 2016 udtalte, at man ikke ønskede det.

En lystbådehavn er for lystbåde
I Liste T mener vi grundlæggende, at Dragør Lystbådehavn er for lystbåde. Der er stor efterspørgsel på pladser til større lystfartøjer, og det vil vi kunne imødekomme ved at anlægge en ny bro med ca. 90 pladser i den nordlige del af  lystbådehavnen – op mod Sandtangen. Men sand og tang har med tiden gjort, at der er meget lavt, og at bunden er blød som kviksand. Tilmed er den forurenet med TBT fra lystbådenes bundmalinger gennem årtier. Så hvis en eller anden skulle få ideen med husbåde igennem, ville man kunne se en fremtidig husbådsentreprenør anlægge et erstatningskrav mod Dragør Kommune på mange millioner for at leje et havneareal ud, som er lavvandet, med blød bund og forurening. Skal vi gå bevidst mod en forudset fiasko? Det synes Liste T ikke.

Forslag om undersøgelse af havbunden
Derfor stillede jeg på vegne af Liste T forslag om, at der ”inden planproces skal laves en forundersøgelse omkring oprensning af havbunden op mod Sandtangen. Det er med de nuværende bundforhold ikke muligt at anbringe et flotel på forsvarlig vis.” Det blev rutinemæssigt stemt ned af ACOV.

Bedre økonomi i lystbåde
Det næste forslag, jeg stillede på mødet, var, at der ”inden planprocessen sættes i gang laves en kalkyle over økonomien i henholdsvis en bro med plads til ca. 90 lystbåde og et flotel.”​ Dette var for at få det tydeliggjort, at der hverken er økonomi eller folkelig opbakning blandt havnens brugere til flotellet. Desværre kunne der ikke skabes flertal for nogle af projekterne. Det er åbenbart holdningen, at man blot kan slæbe nogle flotel-pramme hen over mudderet og lade dem ligge der – med fortsat ophobning af tang. Hvem har lige lyst til et weekendophold dér? Det blev også stemt ned.

Havnens brugere må fortsat høres
Under mit formandskab i Havnens Brugerbestyrelse, besluttede ACOV i efteråret 2016 at nedlægge brugerbestyrelsen og erstatte den med ”Det Rådgivende Havneudvalg” med Morten Dreyer som formand. Stor var min overraskelse, da jeg på udvalgsmødet erfarede, at dette udvalg ikke skulle tage stilling til flotellet. Da toget så ud til at være kørt med hensyn til at lytte til brugerne, afgav jeg en afstemningsteknisk stemme til en planproces omkring etablering af husbåde, hvor første del er en for-høring. Denne for-høring ville én gang for alle vise, at der ikke er interesse for et flotel i Dragør Havn og dermed stoppe den videreudvikling. Dette har nogen udlagt som om, at Liste T pludselig går ind for et flotel, men nej. Da der på udvalgsmøderne udelukkende tages beslutningsreferat, fremgår denne detalje ikke i referatet, men ud fra konteksten er det let at se Liste T’s holdning: nej tak til husbåde og nej tak til et flotel.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T
Medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget