Lad os få et sundheds- og lægehus i Dragør, inden det er for sent

Mange af os har hidtil taget for givet, at vi i Dragør Kommune har en familielæge i nabolaget. Det kan vi ikke længere tage for givet, og derfor er der lige nu al mulig grund til at tænke i nye baner. I Dragør Kommune har vi i forvejen for få læger. Vores 14.000 borgere deles i dag om blot 5 praktiserende læger. Vi har ligefrem ledige ydernumre til to nye læger, som aldrig dukker op. Hver læge skal have 1.600 patienter. Det vil sige, at vi kun har 60% reel lægedækning og dermed et underskud på ca. 4 læger, hvis vi skal kunne dække borgernes behov. Vi må her og nu sætte ekstra fokus på lægedækningen i Dragør Kommune.

Problemet med lægedækning i Dragør

Dragørs 5 familielæger er fordelt sådan, at de to af dem er enkeltmandspraksis’er, mens 3 af dem er samlet i et lægehus på Stationsvej 7. Gennem årtier har det været sådan, at en lægepraksis med et tilhørende ydernummer var noget, man kunne købe sig til for et større beløb. Lægen er en art selvstændig erhvervsdrivende, som driver klinik, betaler lønninger til sekretærer og øvrige personale, sørger for udstyr og tag over hovedet. I dag mangler vi familielæger over det meste af landet, og de nyuddannede læger ønsker generelt ikke at købe sig ind i en eksisterende praksis. Der bliver uddannet for få læger, og i dag er der mange, der ønsker en 3-årig ph.d. oven i lægeuddannelsen for at specialisere sig. Det er ikke blot i Dragør, at vi ser problemet. På landsplan
er der stor mangel på familielæger, og der bliver nu oprettet en nødklinik på Amager Hospital, så alle kan få lægehjælp. Men hvilken lægehjælp? Fagligt i orden naturligvis, men det bliver med en ny læge hver gang. Det er i min optik ikke i orden, og det er ikke en udvikling, jeg som Dragør-politiker kan støtte.

Familielægen er en god institution

Den alment praktiserende læges rolle som familielæge er noget, de fleste af os holder meget af. Fra min barndom har jeg kun positive oplevelser, hvor både min mor og os børn var meget glade for at komme hos lægen (-fædrene kunne ikke den dag!). Og da jeg selv fik 3 børn, kom jeg for alvor i forbindelse med vores nye familielæge. Her mærkede jeg igen, hvordan et tillidsfuldt forhold var grundlaget for rigtig gode oplevelser med børnene og lægen. Besøget var ikke noget, man frygtede. Man skulle ikke først forholde sig til en ny person, inden konsultationen startede. Men det er ikke kun børnefamilier, som nyder specielt godt af familielægen. De gør vi alle. Dragør Kommune får i lighed med resten af landet flere og flere ældre, og med alderen stiger også lægebesøgene.

Ønsker for fremtidens lægedækning i Dragør

Jeg har gennem nogen tid været i en god og konstruktiv dialog med lægerne på Stationsvej 7 om en fremtidigt sundheds- og lægehus i Dragør. De ønsker centralt placerede faciliteter til at kunne rumme op til fem praktiserende læger, én sygeplejerske og et antal lægesekretærer, som matcher antallet af læger. Desuden ønsker de plads til en lokal kiropraktor, som de i forvejen arbejder
sammen med. Lige nu sidder de i et lægehus, som de selv ejer. Det hus kan ikke rumme flere læger, og desuden mangler det elevator. Ingen nye læger ønsker at binde sig til at købe et hus oven i praksis. Og da to af de tre læger er omkring 60 år, og den sidste længe har haft sin praksis til salg, kalder dette på en langsigtet løsning baseret på lejede lokaler. Vi bør som kommune træde i
aktion nu, ellers risikerer vi, at familielægen i Dragør bliver historie.

Bedre service for Dragørs borgere

Fremtiden er til de større sundheds- og lægehuse. Det har regeringen også indset. Disse centre giver bedre faglige miljøer, hurtigere udredninger og raskere og sundere borgere. Til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober var en af lægerne fra Stationsvej 7 inviteret til dialog om et fremtidigt sundheds- og lægehus. Forvaltningen arbejder nu på et oplæg til SSU-mødet den 3. december. Opgaven er ikke let, da vi ikke umiddelbart har ledige lokaler eller byggegrunde. Men hvor der er en vilje, er der også en vej! Diskussionen fortsætter, og i Liste T håber vi på en løsning på decembermødet.

Hvem skal nu betale?

Der er næppe nogen, som har overhørt, at Dragørs økonomi ikke er overskudsagtig. Alligevel er der god økonomi i et fælles sundheds- og lægehus. Lægerne betaler i dag husleje, og det vil de også gøre i et fremtidigt hus. Staten har også øje på problematikken. På finansloven 2017 er der afsat kr. 800 mio. over 4 år til etablering af læge- og sundhedshuse. De første 200 mio. blev uddelt efter ansøgning i foråret 2018. Disse midler kan Dragør Kommune også søge om til foråret 2019. Hvis vi spiller kortene rigtigt, vil der med andre ord ikke være direkte udgifter til etablering af et fælles sundheds- og lægehus. Til gengæld vil Dragørs borgere fremover få nogle bedre rammer til at sikre en fintmasket lægedækning. Og nærheden til sundhedspersonalet giver nu engang mere sundhed og kvalitet i hverdagen for os alle.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og By-, Plan- og Erhvervsudvalget