Kommunens budget

Svar til Erik Skovgaard Nielsen

Den 16. oktober skrev Erik Stovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør, en kommentar til kommunens budget. Med lidt suk over, at det ikke har været nemt, men sådan har det jo været mange steder, og lidt glæde over at det er gået godt alligevel.

Hvordan skal man forholde sig til sådan en kommentar? Vi har valgt at begynde med det, vi er enige i. Det er jo rigtigt, som Skovgaard skriver, at der skal forhandles budget igen i 2019. Det er også rigtigt, at det bedste ville være et bredt forlig med alle partier. Vi er også helt enige i, at der ”stadigvæk [er] mange opgaver, der skal løses i vores i øvrigt dejlige kommune i de kommende år.”

Manglende økonomisk styring
Men så holder enigheden sådan set op. Det er nemlig ikke rigtigt, at det primært er udviklingen på det sociale område, som vil presse vores udgiftsniveau op i de kommende år. Det er den totale mangel på økonomisk styring, der er vores største udfordring. Det er mangel på kvalificerede analyser af, hvordan vi løser de udfordringer, vi står overfor på en økonomisk og menneskelig ansvarlig måde. Ud over det specialiserede socialområde gælder det også stigende udgifter til ældreområdet i de kommende år.

Forringelser på børneområdet
Det er heller ikke korrekt, som Skovgaard skriver, at vi med dette budget fastholder ”en uændret høj normering på daginstitutionsområdet”. Med den nye ressourcetildelingsmodel reduceres antallet af pædagogtimer. Hertil kommer, at der nedlægges lederstillinger i SFO’erne, ledere som meget fornuftigt har brugt halvdelen af deres tid på pædagogiske opgaver. Det er fortsat uklart, om SFO’erne kompenseres for disse pædagogtimer. Men det er til gengæld ikke uklart, at budgetforliget indebærer, at børnene nu skal gå i større institutioner (SFO’erne) og at antal kvadratmeter pr. barn bliver mindre og mindre. Søvang støvsuges for tilbud til de +6-årige, idet både SFO’en og Klub Sølyst lukker. I stedet skal børnene stuves sammen på Tulipanen SFO, Kirkevejen SFO og Klub Krudthuset. AOV presser børn og medarbejdere ind i bygninger, der ikke er bygget eller indrettet til at rumme så mange. Det er en klar serviceforringelse.

Tilmed hæver AOV prisen på SFO med 40 procent fra den 1. januar 2019. 

Hertil kommer, at det fortsat er uklart, hvad opsigelsen af driftsaftalen med Dragør Menighedsbørnehave kommer til at betyde. Lukker både Menighedsbørnehaven og Høgevænget, står kommunen med et akut pladsproblem. Alene det vil være en mærkbar serviceforringelse for småbørnsfamilierne i Dragør.

Manglende vilje til brede forlig
Det er heller ikke korrekt, at AOV bød ind til forhandlinger om et bredt forlig. Liste T blev indbudt til at komme med vores bidrag til et forlig, der på forhånd var indgået mellem AOV, hvori der var en række ultimative krav, som var aftalt mellem de tre partier som følge af deres konstitueringsaftale. Det er ikke at blive indbudt til ”forhandling om et forlig”. Det er at blive holdt for nar. Liste T kom alligevel, fordi vi faktisk gerne vil indgå brede forlig. Men så skal der være tale om reelle forhandlinger, og det var der overhovedet ikke.

Likviditeten skrider
Og det er desværre heller ikke korrekt, at budgetaftalen vil sikre ”en god kommunal kassebeholdning i de kommende år.” Sandheden er, at kommunens likviditet i den grad er udfordret. Men det er skjult for offentligheder, for udviklingen i likviditeten i de kommende år er, imod sædvane, slet ikke med i det offentliggjorte budgetforlig.

Liste T vil gerne indgå brede forlig
Vi tror, at det kan gøres meget bedre. Og vi tror, at det vil være muligt at indgå brede forlig, også i Dragør. Men det kræver politisk vilje fra Venstre og vennerne i A og O.

Venlig hilsen

Kristine Bak, formand for Tværpolitisk Forening (Liste T)

Peter Læssøe, 2. Viceborgmester og medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T