Kommunalbestyrelsen skal være bedre til at lytte til borgerne, inden beslutningerne tages

Ebbe Kyrø, Liste T, Tværpolitisk Forening, medlem af Dragør Kommunalbestyrelse. Har særligt fokus på skolerne og bustrafikken i Dragør og ønsker, at kommunalbestyrelsen bliver bedre til at lytte til borgerne.

Interview til “Mig og kommunalpolitik” i Lokalavisen Amager den 4. juli 2017

Hvilke projekter arbejder du på lige nu og hvorfor?
Dragørs skoler har gennem denne valgperiode været en politisk slagmark. Vi har i dag 2 skoler fordelt på 3 matrikler, en uacceptabel høj klassekvotient og en problematisk inklusionskultur med for få lærere og pædagoger. Nu blæser forandringens vinde til vores store glæde. På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni stemte en samlet kommunalbestyrelse for vores ideer. Så vi arbejder os nu frem imod en udvidelse med 9 skolespor på 3 selvstændige skoler. Desuden bliver der sat ekstra midler af til inklusion. Arkitekturpolitik er også et vigtigt emne i en så sammensat kommune som Dragør, hvor vi både har gamle bebyggelser og moderne huse. Og busserne er en mangelvare.

Hvilke projekter/emner tror du kommer til at fylde hos dig de kommende måneder og hvorfor?
Havnen og dens udvikling har altid haft min interesse. Skolerne har konstant brug for udvikling. Og arkitekturpolitikken vil jeg vægte højt. Vi oplever mange nybygninger, og husene bliver større og større. Vi skal have kigget vores lokalplaner, byplansvedtægter m.m. grundigt igennem, så der er klare retningslinjer. Bygherrerne skal have sikker grund at bygge på, og naboerne skal kunne store på, at deres kvarter udvikler sig tilfredsstillende. Endelig er bustrafikken et ømt punkt, hvor der i høj grad er plads til forbedring – f.eks. i form af en ringbus til og fra metroen ved lufthavnen.Kommunikation og debat er vigtige elementer i de demokratiske beslutningsprocesser. Det er vigtigt, at emnerne er ordentligt debatteret, før vi tager stilling.

Hvor vigtig er erhvervslivet i din daglige arbejdsgang i Dragør kommune?
Vi er ikke en traditionel erhvervskommune som vores naboer. Dragør Kommune støder op til Danmarks største arbejdsplads, Københavns Lufthavn. Vi har rigtig mange enkeltmandsvirksomheder. Dem bør vi give nogle gode rammer for at finde sammen i frivillige arbejdsfællesskaber. Det vil skabe synergier, er jeg sikker på.

Er du tilfreds med tingenes tilstand på i Dragør kommune? – hvad kan ændres og gøres bedre? Er der noget der går over alt forventning
Dragør er helt overordnet en rigtig dejlig kommune at bo i, og det er der flere og flere, der finder ud af. Vi har mange tilflyttere, og elevtallet i vores skoler går op. Vi har nærhed til vand, fredede enge og spændende historiske bydele. Desuden er vi i nærheden af storbyen. Men der har gennem nogle år været en tendens til, at kommunalbestyrelsen for tit har set bort fra nabohøringer ved f.eks. nybyggeri. Her bør vi være bedre til at lytte og gå i dialog, inden beslutningerne tages.