I Dragør bliver der truffet alt for mange politiske hovsa-beslutninger

(Interviewet er bragt i Lokalavisen Amager den 14. februar 2017)

Hvilke projekter arbejder du på lige nu og hvorfor?
Jeg følger nøje med i udviklingen omkring vore forsyningsselskaber HOFOR (vand) og HMN (gas) som jeg mener begge, dog især HOFOR, er ved at udvikle sig til et konglomorat af selskaber styret af en ambitiøs direktion og en bestyrelse hvis dispositioner ejer-kommunerne,herunder Dragør,i praksis er afskåret fra at have indflydelse på, da stort set alle beslutninger er ”hemmeligstemplet”. Men også udviklingen i Amager Ressource Center (ARC) er en økonomisk gyser og kan vise sig at blive et særdeles kostbart eventyr for Dragør og de øvrige ejerkommuner.

Hvilke projekter/emner tror du kommer til at fylde hos dig de kommende måneder og hvorfor?
Vi er i fuld gang med at udvikle vort valgprogram og her er der næppe tvivl om at emner som bl.a. organisationsstrukturen på vore skoler, offentlig transport, ældre- og velfærdsområdet, udviklingen af Dragør havn, kultur- og fritidsområdet, bedre økonomistyring, kystsikringen samt natur-og miljøområdet vil være fokusemner. Vigtige mærkesager for mig og Liste T er tillige aktiv borgerinddragelse og gennemsigtighed. Som medlem af økonomiudvalget samt social.- og sundhedsudvalget har økonomien og hele det sociale område min særlige interesse, men også når det gælder den offentlige transport er der rigtig god plads til forbedringer.

Hvordan vil du arbejde for disse projekter og emner og hvad er vigtigt ved dem for dig?
I Liste T arbejdes der særdeles grundigt med at analysere detaljerne og konsekvenserne i de forslag, der er under behandling. Det gælder i det daglige politiske udvalgsarbejde og i udfærdigelsen af vort valgprogram. Denne analytiske tilgang og grundighed er vigtig for mig personligt og har altid været det. I Dragør som andre steder bliver der truffet alt for mange politiske ”hovsa-beslutninger”, der ofte har store negative konsekvenser for helheden, økonomien og eftertiden.

Hvor vigtig er erhvervslivet i din daglige arbejdsgang i Dragør kommune?
Det har stor betydning for mig, at vi plejer og skaber gode rammer for det erhvervsliv vi i dag har i Dragør, at vi handler lokalt og benytter alle de gode forretninger, håndværks- og servicevirksomheder m.v. der er forankret i Dragør. Men det må også erkendes, at Dragørs muligheder for i væsentligt omfang at øge erhvervsaktiviteterne er stærkt begrænsede af bl.a. vore fredede arealer og landzoneområder m.v. Til gengæld glæder jeg mig over, at vor lille kommunegrænse breder sig ind over Lufthavn Syd og vi således er en del af Danmarks største arbejdsplads; CPH.

Er du tilfreds med tingenes tilstand i Dragør kommune og hvad kan ændres og gøres bedre? Er der noget der går over alt forventning?
Der vil altid være ting, der kan gøres bedre – også meget bedre. De områder, hvor der er god plads til forbedringer har jeg nævnt tidligere som elementer i Liste T’ valgprogram. Når det er sagt er Dragør med sin unikke beliggenhed, kulturhistoriske værdier og traditioner et fantastisk godt sted at bo.Vi har ultra nærhed til institutioner, havnen, stranden, skoven og de unikke fredede naturarealer, der nu udgør en væsentlig del af Naturpark Amager.Det er disse værdier jeg vil arbejde stenhårdt for at bevare og udvikle og min personlige målsætning er, at vi i et bredt tværpolitisk samarbejde kan gøre Dragør til Danmarks bedste sted at bo for alle borgergrupper.

Svend Mathiasen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Liste T