Hvorfor skal vi dog flytte Dragør Lokalarkiv?

Budgetforliget mellem A, O og V har skabt stort postyr. Lukning af Dragør Menighedsbørnehave og SFO’erne i kombination med støtte til Copenhagen White Water Park har påkaldt sig en kæmpe opmærksomhed. Men midt i det hele er der helt stille om flytningen af Dragør Lokalarkiv fra det gamle rådhus på Stationspladsen til biblioteket på Vestgrønningen.

Det gamle rådhus er en god ramme for lokalarkivet
Dragørs gamle rådhus er en smuk og markant bygning, som afslutter Stationspladsen på en fin måde. Det er et hus med en historie og bidrager på den måde til at være en del af Dragør bys identitet. Lokalarkivet indeholder 2 arbejdspladser og huser ca. 10 frivillige, som med en kæmpe og gratis arbejdsindsats sørger for, at vores kommunes historie bliver fastholdt og formidlet til os og vores efterfølgere. Selv har jeg – udover mit arbejde i kommunalbestyrelsen – den fornøjelse af være medlem af Dragør Bevaringsnævn. Her mødes vi selvfølgelig på lokalarkivet, ligesom Dragør Lokalhistoriske Forening og andre foreninger jævnligt samles på stedet. Det er med andre ord et rigtig fint miljø.

Hvor er økonomien i en lukning?
Hvis det nu havde været en meget kostbar bygning, eller den kunne bruges til et andet godt formål, kunne der måske være fornuft i at samle aktiviteterne på biblioteket. Men i AOV’s besparelseskatalog forventes den årlige besparelse på flytte fra det gamle rådhus at være kr. 100.000, som skal hentes ved at udleje bygningen til et andet formål.

Hvad skal det gamle rådhus bruges til?
Når en ejendomsmægler vurderer en bygning, ser de selvfølgelig først og fremmest på, hvilken virksomhedstype der kan forudsættes at blive lejer. Og her har jeg svært ved at se, hvem der skal blive den kommende lejer. Bygningen er indrettet meget specielt, men fungerer godt som lokalarkiv og mødested.

AOV har taget en beslutning uden veneration for bygningen og dens aktiviteter. Det er let nok at rive en kultur i stykker – det er set før – men at opbygge noget nyt kræver stor indsats. Personligt tror jeg, at vi er vidne til en flertrinsraket. Først skal lokalarkivet flyttes, dernæst viser det sig, at bygningen ikke kan udlejes til noget passende. Og da bygningen hverken er fredet eller erklæret bevaringsværdig kan der laves en hurtig handel, så bygningen bliver jævnet med jorden og et nybyggeri finder indpas. AOV – lad det ikke ske!

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T