Hvad er en etage egentlig?

Det går jo godt for vores lille kommune. Veluddannede og købedygtige mennesker ønsker at bosætte sig hos os. Nogle huse bliver restaureret og moderniseret – andre bliver revet ned og erstattet af nybygninger. Den fælles trend er, at husene under alle omstændigheder bliver større. Og så har en ny arkitektonisk mode ramt os: nyfunkis. Her genfinder vi 1930’ernes kasseformede funktionalisme, og 1. salen er en kasse oven på huset uden de traditionelle skrå tage.

Dragør skal følge med tiden
I Dragør skal vi ikke stille os i vejen for nye arkitektoniske strømninger, men lade dem glide ind i gadebilledet. Det kan gøre byen til en endnu mere spraglet arkitektonisk buket. Men vi skal også kunne leve i harmoni side om side.

Nabostridigheder opstår
Vi har i de senere år set eksempler på, at ny arkitektur afføder nye udfordringer i forhold til de eksisterende naboer. Pludselig står der et hus af dobbelt størrelse hos naboen. Aftensolen forsvinder, og måske kigger naboen ligge ned i den terrasse, hvor man tidligere kunne opholde sig ugenert. Et enkelt hus kan blive så voldsomt, at det kommer til at dominere hele villavejen. Det kan give et ubehageligt naboskab, hvor der opstår fraktioner med borgere, som organiserer sig for og imod et hus.

Hvornår er et hus i 1 ½ eller 2 etager?
I Dragør Kommunes villakvarterer er der de fleste steder tilladt at bygge i 1 ½ etage, og det var en meget let regel at administrere, dengang de fleste huse var opført med skrå tegltage. Men i dag ser vi så store frontpartier og kviste, at det mere ligner 2-planshuse. Her er det så problemet, at der ingen faste regler er for, hvad en tagetage egentlig er. Her henviser loven til skønsprincipper, og det er den kommunale forvaltnings skøn, som vejer tungest. Skal vi i Dragør beslutte at definere, at en 1. sal kvadratmeterantal skal være højst 60% af stueetagen? Eller 70%? Eller skal vi fortsat bruge skønsprincippet? Og er kommunale målsætninger på området overhovedet gyldige? Én ting er sikkert: vi kommer til at få mange flere af disse sager i fremtiden!

Kommuneplansrevision i høring
Som kommunalbestyrelse har vi en pligt til at skabe rammer for byplan og arkitektur, som bl.a. sikrer gode naboskaber. Det kan vi gøre på flere måder. Vi har en arkitekturpolitik på tegnebrættet, som sikkert bliver til virkelighed til efteråret. Desuden er en revision af kommuneplanen for Dragør Kommune under udarbejdelse og forventes sendt i høring senere på året. Her vil der være mulighed for at komme med indsigelser og forslag på forskellige områder. Jeg vil stærkt anbefale at læse den fine publikation igennem. Hvis du har synspunkter på bebyggelsestætheden, etagekvadratmeterudnyttelsen på 1. sal eller andet, kan du benytte din ret til at blive hørt i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Opfordringen er hermed givet videre.

Ebbe Kyrø
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse, Liste T
Medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget