Genskab den store Havneplads

Maleri af Lone Larsen fra 1959

Ikke for meget byggeri i vestlige byggefelt
Som fiskersøn er jeg lige fra barndommen efter 2. Verdenskrig og i ungdommen til først i 1960-erne kommet meget ved Fiskerihavnen, Skurbyen, Stejlerækkerne og Barkekedlen sammen med min bror, som medhjælpere for min far. Vi kørte redskaber til og fra båden til Stejlerækkerne til tørring. Det var om sommeren rejeruser af bomuld, som skulle tørre hver dag, for at kunne stå ude i vandet om natten, enten i Sækken østen for Saltholm, eller langs kysten ved Søvang, Aflandshage eller Sydvestpynten.

 

Længere at køre med trillebøren
Da Bådevæftet c. 1960 til manges utilfredshed, udvidede med den store grimme gasbetonbygning vest for det oprindelige bådeværft, vistnok for et 30-årigt lejemål, var der længere at køre uden om, fra Fiskerihavnen til Stejlerækkerne. Og Havnepladsen blev begrænset i størrelse.

Mit ønske for det vestlige byggefelt
Der bør kun bygges Kultur- og Velkomstcenter, med turist- og havnekontor mv. på den oprindelige værftsgrund, så der igen skabes større afstand og udsigt til de gamle fine bygninger Havnepakhuset og Lodshuset, samt Lodstårnet. Lad os genskabe udsigten fra Havnepladsen  mod syd til de grønne områder og bevare mest muligt af det grønne areal mellem Stejleparkeringen og Skurbyen. Og ingen hoteller, tøjbutikker, cirkusvogne og andre havnen uvedkommende ting.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

Medlem af Lokalarkivråd, Lokalhistorisk Forening og tidl. Havneudvalg og Brugerbestyrelse