Gang i nybyggeri på havnen

Byggefeltet på den østlige del af havnearealet er lejet ud til Café Espersen og Dragør Bådeværft, som begge forhåbentlig snart går i gang med deres byggeri. Jeg tror, vi alle er glade for, at caféen og bådeværftet fortsat ser Dragør som et attraktivt sted at investere, og vi glæder os til at se det ny Café Espersen med udsigt og udeservering ved siden af et stort og aktivt reparationsværft, hvis rammer vil tiltrække kunder langvejs fra. Begge dele vil gøre Dragør havn til et endnu mere attraktivt sted at færdes.

Ændrede forudsætninger
I lokalplan 70 var området oprindelig tænkt som delt mellem flere erhvervsdrivende med bådeværftet som den absolut største aktør og med mindre virksomheder rundt om, som dannede en opblødt ramme til det større halbyggeri. Det er sådan, man kan se det visualiseret i lokalplan 70, og det er nok sådan, de fleste Dragør-borgere havde forestillet sig byggeriet.

Bygherrer med ambitioner
Imidlertid havde Café Espersen og Dragør Bådeværft så store ambitioner, at de ønskede at leje hele det østlige byggefelt, og dermed kommer byggeriet til at falde noget anderledes ud, end der var lagt op til i lokalplan 70. Da der ikke bliver en ydre ramme med mindre erhvervsvirksomheder, kommer specielt bådeværftet til at virke meget bastant, og det var ikke intentionen med lokalplanen. Det østlige byggefelt skal kunne rumme bygninger med en praktisk anvendelse, og området er ikke omfattet af UNESCO-planerne. Men det grænser op til den gamle havn med alle dens kulturhistoriske kvaliteter, så byggeriet må helst ikke stå for meget i kontrast hertil.

Udvalget ønsker at slå søm i planerne
I By-, Erhverv- og Planudvalget har vi tidligere bedt bådeværftet om at gøre facaderne noget mindre bastante ved trække dele heraf lidt tilbage. Derved bliver facaden mere karakterfuld og mindre bastant. Bådeværftet har revideret tegningerne, og vi er på vej til et godt resultat. For ikke at trække godkendelsen i langdrag har vi indbudt bådeværftet til et dialogmøde, hvor vi skal diskutere facadernes udformning, afgrænsning til omgivelserne og materialevalg. I lokalplanen står der f.eks., at facaderne skal udføres med materialer, som patinerer pænt.

Dialog giver bedre resultater
I Liste T mener vi, at en god dialog giver det bedste resultat, og de store bygninger på havnen er noget, vi alle sammen – både borgere og gæster – skal se på i mange år. Derfor ser vi frem til på udvalgsmødet i maj at få en god dialog omkring værftets udformning. Og så glæder vi os til at se caféen og det nye reparationsværft blomstre op i nye og større rammer yderst på havnen.

Ebbe Kyrø
Liste T, Dragør Kommunalbestyrelsen
Medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget  

 

Tilbage til oversigten over læserbreve.