Frem med cyklerne Dragør

At køre på cykel er ikke kun sjovt, det er også rigtig godt på så mange områder. Cyklen er sund, den er billig, den er individuel. Cyklen er et væsentligt bidrag til løsningen af klima- og forureningsproblemer, udryddelse af trafikpropper i byen og forbedring af folkesundheden – og oven i det er det sjovt at cykle! Frisk luft fra
morgenstunden øger også børnenes koncentrations evne, de er mere veloplagte til at tage imod undervisning. Det kan også være en billig og hurtigere vej for forældrene til at komme på arbejde at hoppe op på cyklen, og med introduktionen af el-cykler syntes vejen endnu kortere til metroen eller videre ind til byen. Men at tage skridtet kan være svært, og især det med at lære at begå i sig trafikken for de mindste kan være svært. Allerede i dag tænkes cyklen ind i mange af vores institutioner og flere af vores vuggestuer og børnehaver bliver ladcykler brugt aktivt som redskab til at få børnene ud og opleve vores by og dens omgivelser. Da en række frivillige i samarbejde med kommunen etablerede en midlertidig cykelbane på havnen i 2016, blev den også brugt flittigt af både skoler og institutioner.

Vi ønsker en Cykellegebane
Liste T ønsker at etablere en cykellegeplads eller cyklebane, hvor børn kan lære at begå sig i trafikken. Med en placering ved Hollænderhallen gives der nem adgang til de mange institutioner, som ligger her. Men det er også en central placering i hele Dragør, som gør det nemt for de fleste at komme til, endda nemt via stisystemet fra vores øvrige to skoler. En cykelbane som består af et mindre asfalteret område med rigtige kryds, altså et område der kan minde om den rigtige trafik. Men vi skal også bruge bakkerne, hvor de allerede etablerede jordvolde kan benyttes, så man kan lære at holde balancen og opleve, hvor sjovt det er at køre i bakker. Cykelegebanen skal selvfølgelig kunne bruges af børn og deres forældre, men også i høj grad af skoler og institutioner. I skolerne kan det indgå som en del af den aktive undervisning. Ligesom den også ville kunne bruges i samarbejde med Venligboerne, som også underviser vores nye borgere i at begå sig i trafikken. Finansieringen kan ske igennem medfinansiering via fonde og foreninger og der kan som ved etableringen af den midlertidige cykelbane på havnen sikkert også fås hjælp fra frivillige.

Cyklen i skoler og institutioner
Allerede i dag bliver der i vores institutioner og skolen leget cykellege, de steder der har plads. Flere klasser deltager i ”Alle børn cykler” (ABC) og gennemfører både den store og den lille cyklistprøve. I valgfaget ”foreningsliv”, stifter flere af vores ældre skolebørn også kendskab til Cykling uden alder. Men cyklen har ikke en fast og integreret plads i vores læringsmiljø. Det vil vi rigtig gerne lave om på. Vi vil arbejde med cykler i vores institutioner, så vi vænner børnene – og deres forældre – til at cyklerne er en del af hverdagens udstyr. Vi ønsker i sammenhæng med etableringen af cykelbane at afholde et årligt cykellege- forløb i institutionerne, og slutte af med et samlende forløb – en fest – på tværs af institutionerne. Vi vil have, at alle 0. og 1. klasser i kommunen deltager i ”Alle børn cykler” (ABC). ABC er et initiativ som er igangsat under Danmarks Cyklistforbund på samme måde som konceptet; Vi cykler til arbejde (VCT), som er for voksne.

Det skal være sikkert og trygt
Vi vil fortsætte med – rent fysisk – at understøtte sikre forbindelser på tværs af kommunen, så overgangene mellem vores mange adskilte cykelstiforløb bliver forbundet på sikker vis. Dertil ønsker vi hastighedsbegrænsning på 40km/t på alle villaveje, og vi vil arbejde for at etablere flere cykelstier og udvide stisystemet de steder, det er muligt. Vi skal også have kigget på vores skolestier en gang til og sikre, at de nu også er sikre og trygge nok. Der kommer snarligt en række forbedringer, blandt andet ved sikring af krydset Nordre Dragørvej/D B Dirchsens allé og en cykelsti på Bachersmindevej. Men vi vil blandt andet gerne også se på løsninger ved overgangene ved Krudttårnsvej og mulighederne for at etablere cykelsti på Vestgrønningen.

Med cykellegebanen vil vi skabe et attraktivt centrum – og en fysisk manifestation – for at få cyklen løftet helt frem i byens bevidsthed, så den understøtter Dragør som cykelby. Lad os få cyklerne frem, Dragør.

Lars Kyrø
Kandidat for Liste T
larskyro@hotmail.com
28270029