En venlig opfordring

Vi er i Dragør så heldige at have flere politiske foreninger med mange medlemmer. Det er en gave for en kommune og by som Dragør at have engagerede mennesker der gider forholde sig til stort som småt. Men vi er også udfordret af at et stort antal af medlemmerne der nærmer sig heller har passeret pensions alderen.

Vi har brug for et mere repræsentativt udsnit af befolkningen i vores foreninger
Det behøver ikke være med ambitioner om en plads i kommunalbestyrelsen eller borgmesterposten at man går ind i lokalpolitik. Der er heller ikke med krav om 10 timers ugentlig frivilligt arbejde. Det er heldigvis langt fra al politik, der er det hundeslagsmål, som man hurtigt kan få indtrykket af til kommunalbestyrelsesmøder og den til tider heftige debat på facebook.

Det er faktisk spændende
I Liste T som jeg er medlem af mødes vi et par gange om året til T-ting hele foreningen, og her debatteres politik. Der nedsættes arbejdsgrupper for forskellige områder som man kan melde sig til, eksempelvis skoleområdet eller havneudvikling. Nogle sidder med i disse grupper fordi de finder det spændene og interessant, og andre fordi de har erfaringer fra deres arbejdsliv inden for netop dette område, og på den måde bydes der ind med mange kompetencer. Samtidig fungerer både bestyrelse, arbejdsgrupper og T-ting som et bagland, der er med til at forme og udfordre politikken og klæde vores kommunalbestyrelsesmedlemmer på til udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder.

Du kan gøre en forskel
Min egen vej ind til lokalpolitik gik igennem et ønske om at få bedre trafiksikkerhed i kvarteret hvor jeg bor. Det er lykkedes at få etableret fortov og indsnævringer på Stationsvej i dag. Fortjenesten er langt fra min alene, men jeg er sikker på at det har været med til at skubbe beslutningen i den rigtige retning og sikre en god løsning. Efterfølgende har jeg været med til en række forskellige projekter. Et spændende område var ønsket om at etablere en svømmehal: vi var i Liste T bekymrede over udviklingen og økonomien med at få en tredje part i et såkaldt OPP- projekt til at opføre og drive en svømmehal. Vi satte os derfor ned og kiggede på, hvad andre kommuner har gjort inden for de seneste år. Her faldt Stevnsbadet i øjnene og et medlem undersøgte denne case nærmere og belyste alternative muligheder. Vi foreslog på den baggrund en alternativ model, da vi selv ville kunne finansiere og drive en sådan svømmehal. Nu går en næsten enig kommunalbestyrelse i gang med at opføre en svømmehal efter liste T’s skitserede Stevns model. Mulighederne er der, hvis du har de rigtige argumenter og idéer.

Kom og vær med
Kunne du også tænke dig at være med til at forme fremtidens Dragør eller har du et ønske om at forbedre noget konkret. Grib muligheden og meld dig under fanerne hos en af de lokale politiske foreninger og meget gerne hos Liste T – Dragørs Tværpolitiske Forening. Du er også velkommen til at kontakte mig hvis du vil høre mere om hvad det vil sige at være medlem af en politisk forening.

Lars Kyrø
lars(at)T-dragoer.dk
Medlem af Tværpolitisk Forening (Liste T)
35 år og far til 3.