”En alternativ sandhed” – hvorfor ikke en alternativ vej?

En replik til Leif Ingersholm – Socialdemokratiet

Kære Leif,

Jeg forstår fuldt og helt, at du virker trist til mode over, at Socialdemokratiet i Dragør har misset chancen for både at behandle flygtninge værdigt, men også at Socialdemokratiet har misset chancen for – med støtte fra staten – at opføre almene familieboliger. Og der er god grund til at være trist.

10 mio.kr. ud af vinduet og yderligere 10 mio.kr. på vej
Sådan skrev jeg i Dragør Nyt for 2 uger siden og du argumenterer i sidste uge for, at mit regnestykke er forkert. Du har 2 indvendinger: du mener, at jeg glemmer at modregne husleje og at Dragør Kommune faktisk ikke kunne søge de statslige puljer, fordi ”at ansøgningen skulle knytte sig til konkrete projekter eller aktiviteter”.

Huslejen er med i regningen på de 4 mio.kr.
I 2015 og 2016 har Dragør Kommune brugt ca. 4 mio.kr. efter, at de ca. 2.200 kr. som en flygtning betaler i månedlig husleje er modregnet. Og det er klart, at jo flere containere vi byggemodner og leaser jo dyrere bliver denne regning. Nu skal vi have 25 mere og når de er fyldt op, så skal vi have flere et andet sted. Og når flygtningestrømmen en gang i fremtiden stopper, så skal vi betale for at aflevere containerne i god stand. Eller med andre ord – regningen bliver større og større. Og derfor er der yderligere 10 mio.kr. på vej ud af vinduet de næste år.

Hvorfor har Dragør Kommune ikke søgt den statslige pulje?
Du skriver: ”mig bekendt lå der hverken projekter eller aktiviteter i kommunalbestyrelsen, der kunne danne grundlag for ansøgning om støtte, altså kan der heller ikke være tale om et tab”. Hvad skulle hindre Dragør Kommune i at etablere et projekt eller en aktivitet, som der kunne søges støtte til? Kommunen havde cirka 3 måneder til at etablere projektet. Det er lykkedes i 54 andre kommuner, men ikke hos os – hvorfor?

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan man læse følgende: ”Pengene fra puljen til opførelse af billige almene familieboliger er nu fordelt til 54 af landets kommuner”. Og derefter de vigtige sætninger: ”Alle kommuner der har søgt, har fået midler” og ”alle kommuner er blevet fuldt imødekommet med deres ansøgning”!

Med andre ord – i 54 kommuner søgte man – og alle ansøgninger blev ”fuldt imødekommet”! Da ”kun” 515 mio.kr. af de bevilligede 640 mio.kr. blev uddelt, så ville Dragør Kommune potentielt kunne have fået støtte på op til 125 mio.kr., hvis vi havde haft relevante projekter! Det særligt groteske i Dragør Kommune er, at borgmesteren end ikke informerede os om, at puljen lukkede i og at vi missede chancen for at søge.

Der er ikke en ”alternativ sandhed”
Afslutningsvis skriver du, at ”hele puljen var uddelt allerede medio 2016”. Det er heller ikke korrekt; de sidste ca. 75 mio.kr. til midlertidige boliger har landets kommuner kunnet søge indtil mandag d. 6. februar 2017.

Summa summarum – ACOV+I har valgt en rigtig dyr løsning og den fortsætter med at være dyr for borgerne i kommunen. Og resultatet er stadigvæk, at vi bruger rigtig mange penge på en dårlig løsning og at vi tilsyneladende ikke stopper op og tænker os om. Og det er måske det mest relevante spørgsmål jeg har til dig: hvad er argumentet hos ACOV+I for at fortsætte denne dyre og dårlige løsning?

Afslutningsvis har Allan Holst fra Socialdemokratiet gjort mig opmærksom på, at A ikke stemte for at ophæve kontrakt vedr. leje af fællespavillon. Jeg beklager, at jeg skrev, at det var ACOV+I; det korrekte er, at det var COV+I, der smed de 150.000 kr. ud af vinduet.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
2. viceborgmester og medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T