Eleverne undervises af mindre kvalificerede lærere

Eleverne på Dragør Skole Nord og Syd bliver i dag i mindre omfang end tidligere mødt af lærere, der har undervisningskompetence i de fag, de underviser i. På Dragør Skole Syd er det kun 83,33 procent af timerne, der varetages af lærere, der har undervisningskompetence (tidligere kaldt linjefag) eller kompetencer svarende til undervisningskompetence, og på Dragør Skole Nord er det 84,75 procent. I kvalitetsrapporten fra 2015/2016 var kompetencedækningen på henholdsvis Dragør Syd og Nord: 88,5 og 90,7 procent. I den forrige kvalitetsrapport var kompetencedækningen endnu bedre.

Dragør Skoles elever oplever altså et fald i kompetencedækning, selv om der er indgået en aftale mellem den daværende regering og Kommunernes Landsforening om, at der skal være 100 procent kompetencedækning i folkeskolen i 2020. I 2016 skulle kompetencedækningen være 85 procent. Og i 2018 – om to måneder – skal dækningen være 90 procent. Aftalen er indgået for at sikre, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de møder en motiverende skoledag.

Liste T mener, at faldet i kompetencedækning er fuldstændig uacceptabelt – vi er nu under målet for 2016 på begge skoler. Dragør Kommunes folkeskoler har været kendt for deres høje faglighed, og den kan vi med lav kompetencedækning hurtigt tabe på gulvet. Derfor stillede Liste T forslag på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet 1. november om, at ’udvalget får en handlingsplan på fuld kompetencedækning med særligt fokus på et hurtigt løft af Nordstrandskolen og Dragør Skole samt et fokus på alle tre skoler med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i 2020’.

Det blev vedtaget af et enigt udvalg.

Faldet på Dragør Skole Syd og Nord skyldes især, at lærerne fra dette skoleår er samlet i meget små årgangsteams. Det betyder, at man har besluttet at samle et mindre antal lærere omkring en årgang, og de skal så varetage al undervisning på årgangen. Man har altså valgt, at det er bedre, at eleverne mødes af færre lærere frem for, af lærerne er kvalificerede. Det mener Liste T er en forkert prioritering. Det betyder, at lærerne faktisk besidder flere af de undervisningskompetencer, vi har brug for, men hverken lærere eller elever får mulighed for at udnytte dem fuldt ud. På Store Magleby Skole er kompetencedækningen mere stabil – 89,44 procent i dette skoleår og 89,7 procent i den senest tilgængelige kvalitetsrapport.

I Liste T vil vi nøje følge udviklingen af kompetencedækningen – det er godt for elevernes motivation, at de mødes af lærere, der har den optimale faglighed i de fag, de underviser i. Og det er godt for lærernes motivation og arbejdsglæde, at de underviser i fag, der interesserer dem og de brænder for.

Annette Nyvang
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T