Ejerskab af HNM Naturgas? Hvad handler det om?

Kommunalbestyrelsen har holdt lukket møde om en sag med overskriften: ”Ejerskab af HNM Naturgas”.  Selv om Dragør Kommune så sent som i november 2016 fik en påtale fra Statsforvaltningen for at forsinke offentliggørelsen af referatet af et lukket punkt, har Dragør Kommune endnu ikke offentliggjort et ord om, hvad sagen med denne kryptiske overskrift handler om.

Statsforvaltningen skrev bl.a. ” at det forhold, at en beslutning er truffet for lukkede døre, ikke i sig selv kan begrunde, at beslutningen ikke medtages i den udskrift af beslutningsprotokollen, der offentliggøres efter kommunestyrelseslovens § 8, stk. 7. Det er alene lovgivningens regler om tavshedspligt, der begrænser pligten til at offentliggøre udskrift af beslutningsprotokollen.” Tavshedspligten er fastlagt i Forvaltningslovens § 27.

Hvad er det, Dragørs borgere ikke må vide noget om? Hvor er det i denne her sag, at vi er underlagt tavshedspligt? Jeg kan kun gætte på én ting: nemlig at det kommunalt ejede naturgasselskab HNM skal overtage DONG Energys gasnet. Men jeg ved det ikke, for vi må jo ikke vide noget. Jeg gætter kun ud fra mit generelle kendskab til sektoren.

Er det så galt? Tja, det er jo som man ser på det. HMN er næsten gældfri. Forbrugerne har betalt den milliardstore investering via tarifferne over de seneste godt 30 år. Men DONG Energys gasnet er ikke i samme situation. Handler sagen mon om, at HNMs kunder skal overtage gælden i DONG Energys gasnet? Det vil jo være belejligt for det delvist Goldman Sachs ejede DONG, sådan at slippe af med et gældstynget selskab. Jeg ved det ikke, og vi må jo ikke få noget at vide.

Skal Dragør Kommune via sit ejerskab af HNM påtage sig denne gæld? Det kan være, at jeg er helt galt afmarcheret – vi må jo ikke få noget at vide. Men jeg synes, at det lugter dårligt, når borgmesteren ikke engang vil orientere borgerne om problemstillingen. Konkrete tal skal måske holdes fortroligt.- Men selve problemstillingen vedrører da i høj grad borgerne.

Jeg får kuldegysninger ved tanken. Senest vi vovede os ud i et større økonomisk eventyr var, da det blev besluttet at bygge et overdimensioneret forbrændingsanlæg, Amager Ressourcecenter, til erstatning for Amagerforbrændingen. Det skete på et urealistisk grundlag, så nu sidder ejerkommunerne, herunder Dragør Kommune, med et truende milliard­underskud. Hvem skal dække det? Det kan kun borgerne.

Helt så galt er det vel næppe i denne sag. Men det bør da diskuteres i det åbne, om naturgas­forbru­gerne skal overtage DONGs forgældede naturgasnet for at glæde Goldman Sachs og staten. Hvis det altså er det, det drejer sig om. Hvis det ikke i stedet for handler om, at det er HMN, der skal sælges, så naturgas­forbrugerne skal betale det samme net to gange. Det er sket for mange fjernvarmeforbrugere, hvor kommunale fjernvarme­selskaber blev solgt . Det har lunet lidt i kommunekassen, men borgerne har fået lov at betale. Er det det, der er på vj? Jeg ved jo ikke, hvad denne sag drejer sig om, og vi borgere må ikke få noget at vide. Men nogen må jo vide det!

Hvad betyder alt det her for forbrugerne? Vi taler om en monopolvirksomhed, hvor kunderne ikke blot kan skifte til en anden gasnetvirksomhed.

Har kommunalbestyrelsen overblik over økonomien i denne sag? Hvad betyder det for tarifferne? Går kommunalbestyrelsen ind for at forpligte naturgasforbru­gerne i Dragør Kommune til at påtage sig andre selskabers økonomiske forpligtelser, eller til at de skal betale for de samme naturgasnet to gange? Var det en enig kommunalbestyrelse, eller var der afvigende forslag, som blev stemt ned? Hvorfor må vi ikke vide det? Det er helt urimeligt med denne lukkethed, der kan ramme naturgas­forbrugerne som en økonomisk boomerang.

Kristine Bak
Formand for Liste