Ejerskab af HMN Naturgas? Nu ved vi (næsten) hvad det handler om!

Borgmesteren har stadig ikke offentliggjort referatet af det lukkede møde om ejerskabet af HMN Naturgas den 26. januar 2017. Til trods for at han i november 2016 fik en reprimande fra Statsforvaltningen for at forsinke offentliggørelsen af referatet fra et lukket punkt. – Hvorfor skulle en borgmester i Dragør da også rette sig efter Statsforvaltningen? Det gør han i hvert fald ikke. Borgerne må stadig ikke vide noget. Heldigvis er der andre, der har prøvet at finde ud af, hvad sagen handler om. Finans.dk har i en artikel den 14. marts 2017 oplyst sagen for den undrende offentlighed på baggrund af et mailsvar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Det handler om, at fire energiselskaber, der ellers mest har gjort det på elsiden, ønsker at købe den samlede gasdistribution i Danmark. Det drejer sig selskaberne SE, SEAS-NVE, ENIIG og Energi Fyn. Energinet.dk ejer den del af distributionsnettet, som DONG Energy tidligere ejede. Men det er lidt upraktisk for et transmissionsselskab at skulle håndtere et distributionsnet med kundekontakt, så jeg gætter på, at det tidligere DONG-ejede net er til salg igen. Og nu vil disse fire elselskaber altså gerne være ejere af naturgasnettet i Danmark.>

Hvorfor vil de dog det? Det vil de, hvis de kan tjene penge på det. Hvem skal betale de penge? Det kan da kun være gasforbrugerne i Danmark.

Jamen HALLO! Naturgasnettet i Dragør ejes af HMN Gasnet P/S, der er en del af den kommunalt ejede virksomhed HNM Naturgas I/S. Nettet er næsten betalt ud. Det har naturgaskunderne gjort over ca. 30 år. Men nettet har stadig en stor brugsværdi, så hvis man nu kan sælge det til højestbydende, så får ejer­kommunerne en gevinst, og naturgaskunderne får lov at betale nettet en gang til – til de nye ejere.

Det synes vores borgmester, at borgerne ikke må vide noget om. Han synes ikke engang, at kommunal­bestyrelsen skal holde møde med HMN Naturgas I/S for at få klarhed over økonomien i sagen.Lars Christian Lilleholt er refereret for at skrive, at ”kommunerne også kommer til at spille en rolle ved et salg.” Det er jeg da glad for. Det er jo kommunerne i hovedstadsområdet og Nord- og Midtjylland, der ejer HMN. Men hvad gør vores borgmester? Han mørklægger sagen. Det er jeg til gengæld ikke glad for.Det fremgår ikke klart af artiklen i Finans.dk, om det kun drejer sig om salg af gasnettet, eller om gashandelen (HMN Naturgas A/S) også skal sælges til et nyt monopol. Det bør vi da vide! Det kan man ikke se af dagsordenspunktet fra KB-mødet i januar – for der står ikke, om det drejer sig om HMN Naturgas I/S eller A/S, og der er altså stor forskel!Lad os nu få åbenhed om den sag.

Kristine Bak
Formand for Liste T