Dragørs tre skoler skal ikke ledes for 11 millioner kroner om året

Dragør Kommune har sandsynligvis Danmarks tykkeste ledelseslag på sine to, snart tre skoler: 17 fuldtidsledere har vi p.t. ansat. Eller en udgift på samlet 10,4 millioner kroner om året.
Fra næste skoleår får vi tre selvstændige skoler – efter et forhandlingsforløb med Liste T for bordenden, hvor en samlet kommunalbestyrelse stemte for opsplitning i tre skoler. Det er vi glade for. 

Endnu mere ledelse koster kassen
Vi er knapt så begejstrede for, at ACOV er gået solo, og i deres budget for 2018 har besluttet, at der skal lægges yderligere 1,2 millioner kroner på budgettet til en ekstra skoleleder og administrativ leder til Dragør Skole Syd. Et beløb de finder i nogle af forvaltningens puljer.

I Liste T er vi selvfølgelig enige i, at alle tre skoler skal have hver deres skoleleder og administrative leder, men vi er uenige i, at den bedste løsning er at bruge flere penge til ledelse.
Vi ser det sådan, at Dragør Kommune kører i Lamborghini, når det gælder ledelse på skolerne, hvorimod vi kører i Ford Ka, når det gælder midler til den undervisning og inklusion, der foregår ude i klasselokalerne hos vores børn. 
Det hænger i vores øjne slet ikke sammen, når der er budgetteret med 79 millioner kroner i 2017 til lærerlønninger til 194 stillinger, mens udgifterne til de 17 ledere på skolerne er 10,4 millioner kroner, hvoraf de 2 millioner kroner til SFO/indskolingslederne godt nok finansieres over SFO’ernes budget. Det er tal, forvaltningen har oplyst.

Dragørs skoler: For mange høvdinge og for få indianere
Med yderligere 1,2 millioner kroner kommer hele ledelseslaget til at koste 11,6 millioner kroner – eller 14 procent af, hvad der bruges på lærerlønninger på skolerne. Det er alt for meget.

I Liste T vil vi slanke ledelseslaget på de tre skoler – dels for at finansiere en ny skoleleder og administrativ leder og dels på undervisning og varme hænder på gulvet til børnene – og vi vil i gang hurtigst muligt: Trække plasteret af såret i et hug, så de ledere, vi ikke får brug for, ikke skal gå i uvished for længe, men kan komme videre. Ja, det vil give lidt uro på den korte bane, men på den lange bane får vi ro – og flere penge til kerneydelsen.

Liste T foreslår at slanke ledelseslaget
På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet 4. oktober foreslog Liste T derfor at slanke ledelseslaget, så det på hver af de tre skoler fremover består af en skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder og en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne ikke længere er didaktiske ledere, men udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven. Det er 15 mennesker, hvoraf kun de 12 er ledere frem for ACOVS 19 ledere. Det blev stemt ned af ACOV, og derfor foreslog vi også, at de mange mellemledere skal undervise halvdelen af deres arbejdstid. Det vil frigøre varme hænder til undervisning, og det vil gavne samarbejdet og erfaringsopsamlingen omkring klassernes og elevernes udfordringer. Det blev også stemt ned. 

Vi mener, det er på høje tid at gøre op med mange års forfejlet skolepolitik og topledelse, så skolerne kan lande på benene igen.

Annette Nyvang og Ebbe Kyrø
Liste T, Tværpolitisk Forening
Medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget