Dragør Havn blev – måske – et godt projekt fattigere?

Kommunalbestyrelsen i Dragør havde et ønske om at udbygge et mindre område omkring skurbyen på havnen. Dette for at give plads til iværksættere og skabe mere liv i dette område. By, Erhverv- og planudvalget – BEPU – modtog to forslag fra selvstændige entreprenører. To gode og spændende forslag var alle i kommunalbestyrelsen enige om torsdag aften på kommunalbestyrelsens møde.

Delvist lukket sag?
For Liste T var den store udfordring, at der her var tale om en delvist lukket sag. Forvaltningen havde vurderet, at projektforslagene indeholdt fortrolige oplysninger og derfor var begge projektforslag lukket og kunne kun læses af kommunalbestyrelsens medlemmer. Det vil sige, at offentligheden alene får projekterne overordnet skitseret og vi har derfor ikke i bagland og bestyrelse haft mulighed for at debattere projekterne på et ordentligt oplyst grundlag. Og dermed har offentligheden, Liste T’s bestyrelse og bagland haft svært ved at mene særlig meget!

Det ene projekt offentliggjort
Efterfølgende har den ene entreprenør valgt at offentliggøre deres projekt på Facebook (se Busk Is facebookside). Og dagen før KB-mødet meddelte den anden entreprenør, at der ikke var noget fortroligt i deres projektbeskrivelse. Og dermed var der grundlag for, at projekterne – selvfølgelig – kunne behandles i fuld åbenhed for alle kommunens borgere. Derfor stillede Liste T forslag om, at projektforslagene skulle åbnes og at begge entreprenører kunne møde op og præsentere deres projekter for kommunalbestyrelsens medlemmer. Disse forslag blev desværre stemt ned af et flertal i kommunalbestyrelsen!

Bedre proces
Jeg er sikker på, at hvis forslagsstillerne havde haft mulighed for at kunne italesætte nogen af de skepsispunkter, som flere borgere havde givet udtryk for kunne vi måske have landet en endnu bedre løsning end den der til sidst blev besluttet. Det er trist og ærgerligt, at havneudviklingen fortsat køres bag lukkede døre og at det rådgivende havneudvalg ingen indflydelse har. Det er ærgerligt, at vi spilder engagerede borgeres tid. Borgere som ønsker at være med til udvikle vores allesammen havn. Det er skuffende, at entreprenører, der gerne vil investere i vores by, ikke får deres projekter ordentlig belyst.

Tillykke
Når det er sagt, så er Liste T overbevist om, at det valgte projekt vil tilføre yderligere kvaliteter til miljøet ved skurbyen og skabe muligheder for mindre erhvervsvirksomheder. Liste T vil følge det nøje og støtte op om, at projektet bliver en succes for hele kommunen – tillykke til projekt B.

Lars Kyrø
Næstformand
Liste T