Det er muligt at spare 20 millioner kroner

Flere partier mistænkeliggør i Dragør Nyt og på Facebook Liste T’s budget og beregninger og siger, at det ikke er muligt at spare 20 mio. kr. uden at det går ud over varme hænder. Nedenstående vil jeg gerne give blot nogle eksempler og indikationer på, hvorfor at jeg mener, at det kan man sagtens.

Indikation nr. 1 – udgangspunkt i kommunale nøgletal
Vallensbæk Kommune har et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune og ligner derfor Dragør Kommune, som har et tilsvarende samarbejde med Tårnby Kommune. Hvis Dragør Kommune anvendte samme beløb pr. borger på administrative omkostninger som Vallensbæk, så ville Dragør kunne spare over 22 mio.kr.

Indikation nr. 2 – udgangspunkt i budget2017
På området for ældre og handicappede er den samlede omkostning i 2017 på ca. 86.5 mio.kr. – se vedlagte figur. Af de ca. 86.5 mio. kr. udgør den decentrale administration ca. 20 mio.kr. Med andre ord går mere end 20% af alle midler til administration. Bemærk at dette tal er udover de ressourcer, der sidder på rådhuset! Jeg vil personligt godt påtage mig, at frembringe en administrativ løsning, der er væsentlig billigere end det. Og det skal naturligvis være en administrativ løsning, der øger antallet af varme hænder.

Indikation nr. 3 – ”budgetfedt” – et eksempel
Budgetfedt er små reserver, som forvaltningen har indlagt i det, der kaldes det ”tekniske budget”. Mange steder i det kommunale budget er der indlagt sikkerhed eller reserver. Et godt eksempel er på området for kollektiv trafik. Forvaltningen mente selv, at en reserve på over 1 mio.kr. ud af ca. 7 mio.kr. i budget var for meget, og derfor besluttede ACOV at lægge 750.000 kr. i kassen. Tilbage var så ”kun” en reserve på ca. 300.000 kr. svarende til ca. 5 % af det samlede budget for kollektiv trafik.

Forestil dig at man i halvdelen af kommunens budget har reserver på 5 %? Af et samlet budget på ca. 800 mio. kr. ville det svare til ca. 20 mio. kr. i reserver. Liste T’s holdning er, at selvfølgelig skal der være indbygget en reserve til ekstraordinære omkostninger, men det skal ikke ligge på enkeltposter i budgettet. Ved en bedre økonomistyring i kommunen kan man skrue ned i tide og sikre budgetoverholdelse. I 2016 hejste borgmesteren det ”gule flag” og lavede ansættelsesstop blot for 5 måneder senere at konstatere, at det ikke var nødvendigt.

Indikation nr. 4 – høj konjunktur
Netop nu falder ledigheden og vi får færre flygtninge til kommunen og hvorfor er det, at dette ikke i højere grad dokumenteres og afspejles økonomisk overfor politikerne og overfor borgerne?
 
Indikation nr. 5 – ”Bots”/”Robotics”
I mange kommuner indføres der automatiserede løsninger, som kan håndtere mange af de ”standard”-forløb, som borgerne skal hjælpes med. Det kan være svar på enkle spørgsmål; det kan være hjælp til udfyldelse af oplysninger på internettet og så videre. Dragør Kommune skal selvfølgelig investere i sådanne løsninger og dermed frigøre ressourcer til varme hænder eller til skolerne.

Indikation nr. 6 – det nære sundhedsvæsen
Fra budget 2017 til budget 2018 stiger omkostningen til ”aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet” fra ca. 54 mio. kr. til 63 mio. kr. Liste T bad på budgetseminaret før sommerferien forvaltningen om at finde ud af, hvad vi i Dragør Kommune kan gøre for at imødegå denne ekstra omkostning. Konkret drejer stigningen sig om, at hospitalsindlæggelser for børn mellem 0 og 2 år bliver dyrere og at det samme gælder for ældre over 65 år. Men i kraft af en dygtig sundhedspleje og en bedre ældrepleje, så kan vi selv være med til at påvirke denne omkostning i fremtiden. Hvorfor har vores borgmester ikke foretaget sig noget som helst vedrørende dette spørgsmål? Der er penge at spare ved at investere i en bedre omsorg.

Konklusion
Ovenstående er kun et udpluk af eksempler på steder, hvor der er muligheder for at skaffe ekstra midler til skoler, ældre, kollektiv bustrafik m.m. Jeg vil gerne påtage mig at finde minimum 20 mio. kr. i kommunens budget til at løse de udfordringer vi ser.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe
Borgmesterkandidat for Liste T