Der er vand alle vegne – hvad gør vi?


Lige nu er der vand over enge og stier. Grundvandet stiger. Vandstanden stiger. Og det samme gør interessen hos Dragørs borgere. Ikke fordi der er menneskeliv på spil. En stormflod vil altid være varslet og ikke komme som en altødelæggende tsunami. Men vores materielle ting er truet: vores huse, veje, institutioner og forretninger. Og det er ca. 1/3 af Dragørs boliger, som ligger i farezonen.

Digerne er på dagsordenen lige nu
Sidste nytår i Dragør blev skyllet grundigt efter med en stormflod, hvis mage vi ikke havde set i mange år. Digerne holdt, og beredskabet fik lappet hullerne. Vi mærker alle sammen, at vejret bliver mere og mere ekstremt. Og vi skal forberede os på, at vi skal have gjort noget ved digerne.

Stormflodssituationen
I Dragør er den største trussel en vejrsituation, hvor vi har et længerevarende blæsevejr fra nordvest, som presser vandet fra Nordsøen og Kattegat op i den Botniske bugt. Hvis vinden pludselig vender og kommer fra øst og dernæst fra sydvest bliver vandet presset op fra Køge Bugt til området ved Sydvestpynten af Amager, som er det mest udsatte område. Herfra kan havvandet brede sig til de øvrige dele af Amager – og i værste fald fylde tunnelforbindelsen til Sverige. Næstefter Sydvestpynten er det Søvang, der er mest truet. Og dernæst er det Dragør Havn og Dragør gamle by. Men faktisk er det hele randen til vandet, som der skal gøres noget ved.

Løsningsmuligheder
For flere år siden fik vi i By, Erhvervs- og Planudvalget sat en rapport i gang, som skulle kortlægge truslerne og stille nogle løsningsforslag op for en samlet digeløsning i Dragør Kommune. Den blev – med en fantastisk timing – sat i gang umiddelbart efter stormfloden i starten af 2017. Rapporten ”Storflodsikring af Dragør Kommune” udkom i august 2017. Den skitserer problemstillingerne og stiller løsningsforslag op, som vil sikre Dragørs borgere imod henholdsvis en 100-års og en 500-års hændelse.

Et intelligent dige
Vi kan sagtes bygge et kæmpe dige langs Dragørs 13 km lange kystlinje og så ligge i sikkerhed bag dette. Men hvor sjovt vil det så være at bo i Dragør? Her kommer du ind som borger. Dragør Kommune har netop startet en borgerinddragelsesproces. På kommunens hjemmeside www.dragoer.dk/digeridragoer kan du læse rapporten og se videofilm, som sætter dilemmaerne op. På Facebooksiden Diger i Dragør kan du være med i debatten og give dine forslag til løsninger, vi alle sammen kan leve med. Skal Søvang gemmes væk bag et højt dige, som vil inddrage haverne i yderste række? Eller skal vi sandfodre havbunden ud for området, så bølgerne ”ruller af”, inden de når diget? Skal de enestående naturområder ved Sydvestpynten dækkes af et stort dige, eller skal vi lægge et mindre dige længere inde i landet? Skal vi lave en sammenhængende digeløsning, som vi også kan gå og cykle på? Der er med andre ord ikke lagt op til et valg mellem 2 løsninger, men mellem mange, og det er her begrebet intelligent dige kommer ind.

Politikernes rolle
Hvis vi som politikere holder lidt lav profil lige nu, skyldes det, at vi gerne vil lytte til borgernes inputs til debatten. Derefter tager vi over og finder en løsning. Og der er mange dilemmaer. Et rigtig stort dilemma er, hvem der skal betale for stormflodssikringen. Hvis vi holder os til lovens bogstav, er det de udsatte boligejere i kommunen, som skal betale, og det vil beløbe sig til et sted mellem kr. 50-100.000 pr. husstand. Men vi kan også vælge at smøre regningen ud på samtlige husstande i kommunen og dermed se det som en fælles sag. Det er vanskelige dilemmaer, som vi meget gerne vil have, at Dragørs borgere tager aktivt stilling til i denne offentlighedsperiode, som varer frem til 1. marts. En ny kommunalbestyrelsen har sat sig i stolene. Næsten halvdelen af medlemmerne er nye, og foran os står den største beslutning i Dragør Kommunes historie. Vær med i debatten på Facebook frem til den 25. februar, så vi får den mest intelligente stormflodsbeskyttelse af Dragørs værdier. Mød op til borgermødet i Hollænderhallen den 6. februar kl. 19-21. Send evt. dine forslag til diger@dragoer.dk.

Ebbe Kyrø
Medlem af Økonomiudvalget og By-, Plan- og Erhvervsudvalget
Dragør Kommunalbestyrelse

 

Tilbage til oversigten over læserbreve.