Der er andre muligheder!

Vores borgmester Eik Dahl Bistrup (V) og Lisbeth Dam Larsen (A) er i diverse læserbreve i Dragør Nyt enige om, at det ikke har været nogen nem opgave at lave et budget for 2019 i lyset af de store besparelser, der skal gennemføres. Helt konkret forstår de begge godt borgernes frustrationer vedr. besparelser på børneområdet. Men skriver, at det kunne nu ikke være anderledes, og det er den mindst ringe besparelse. Etc. Etc. Det kan siges på mange måder. Og det bliver sagt på mange måder. Men summen er, at det er hårdt for de arme politikere fra AOV at skulle træffe så svære beslutninger.

Og det er jo rigtigt, at det er en stor opgave at skulle træffe svære beslutninger. Men det er en endnu større opgave for borgerne at skulle leve med uhyrlige konsekvenser af dårlige beslutninger. Og så er det ikke engang nødvendigt. Der er andre muligheder.

Lad os åbne budgettet

Budgettet er vedtaget. Det binder skatteprocenten og det samlede udgiftsniveau. Men det binder ikke udmøntningen af kommunens budget. Det er muligt at åbne budgettet og omprioritere midlerne. Det er muligt at skære på områder, der ikke skader børn og ældre.

Liste T har i sit budget fokus på sikker drift. Ingen nye anlægsudgifter, før der er styr på driften. Men vi gør selvfølgelig de anlæg færdige, som allerede er besluttet, f.eks. svømmehallen. På driften har vi i vores budget frigjort 6 mio. kr. til nye aktiviteter i 2019, herunder 1 mio. kr. til flere pædagoger. Den meget omtalte og nødvendige besparelse på 20 mio. kr. finder vi ikke på de borgernære områder. Vi har faktisk en samlet besparelse på 21,5 mio. kr., således at vores budget overholder servicerammen. Alle besparelser er konkretiseret i budgettet, også en rammebesparelse på 10 mio. kr., som findes ved effektivisering af vores alt for tunge administration. Alene på pleje og omsorg udgør de decentrale administrationsomkostninger (altså dem, der ligger uden for Rådhuset) 20 %. Det kan gøres bedre. Hertil kommer en god pose budgetfedt i posten ”løn- og barselspuljen”, som er markant overbudgetteret, det samme gælder posten ”tjenestemandspension”, og endelig ser vi store muligheder for besparelser på det alt for tunge ledelseslag – på skoleområdet vil vi dog overføre besparelsen på lederne til flere lærerkræfter.

Det er altså ikke nødvendigt at ramme børnene og de ældre!

En anden måde at spille Ludo på

I konstitueringsforhandlingerne for et år siden, kaldte Lisbeth Dam Larsen Liste Ts budgetlægning for ”en anden måde at spille Ludo på”. Det kunne vi ikke lide at høre. Det er jo ikke bare et spil for børn, men en alvorlig sag at lave et budget på næsten 1 mia. kr. Men i virkeligheden er det jo rigtigt på den måde, at Liste Ts budget viser en ganske anden måde at bruge borgernes penge, en anden måde at skabe luft til de ting, vi prioriterer, en anden måde at skabe gennemsigtighed i budgettet.

Lad os gøre det! Det er stadig muligt! Og lad os gøre det i fællesskab.

Peter Læssøe, 2. viceborgmester, Ann Harnek, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Liste T, og Kristine Bak, formand for Liste T