Den tværpolitiske idé

Jeg flyttede i 2004 til Dragør, og nu må jeg komme med en tilståelse. Jeg stemte første gang (2005) pr. rygmarvsrefleks på mit landspolitiske parti! Det indså jeg meget hurtigt var en fejl, da jeg oplevede den bistre lokalpolitiske skueproces, som blev fremført i medierne. Nu var internettet jo opfundet, så jeg satte mig for at læse de forskellige politiske partiers valgprogrammer. Her faldt jeg hurtigt for Liste T’s gennemarbejdede valgprogram, som udstrålede troværdighed og visioner. Jeg blev medlem og vel modtaget af en masse engagerede og venlige mennesker – og hurtigt sad jeg i bestyrelsen. Siden stillede jeg op til kommunalvalget, og i 2013 blev jeg valgt ind for Liste T, som med 22,4 % af stemmerne blev valgets største stemmesluger.

Dragørs demokratiske laboratorium
Hurtigt blev jeg optaget af historien omkring Liste T, for hvordan var det lykkedes at holde en så imponerende kontinuitet gennem et halvt århundrede. Tværpolitisk Forening blev dannet tilbage i 1962 af en række engagerede og meget forskellige borgere som f.eks. Axel Lange, Jesper Jensen, Otto Leisner og Hans Bischoff. De oplevede, at vigtige beslutninger blev taget bag lukkede døre hen over hovedet på borgerne. Desuden var de interesseret i at bevare Lodstårnet, og de ønskede ikke mere færgefart til Sverige, som gav meget tung trafik gennem den sårbare gamle by. Hans Bischoff mener ligefrem, at Liste T var Danmarks første
græsrodsbevægelse. Og sådan er det også i dag. Vi arbejder fortsat for åbenhed og diskussioner, som kan forbedre livet i vores dejlige kommune. Og vi oplever gang på gang at høringer slet ikke bliver taget alvorligt.

Liste T holder os i form
Man kommer ikke sovende til jobbet som kommunalpolitiker for Liste T. Det demokratiske laboratorium trives fortsat godt, og det holder os i form. Maskinrummet i politik er udvalgsarbejdet. Før hvert udvalgsmøde sender vi en ”logfil” ud til bestyrelsen og gruppen. Den kan modtagerne kommentere på, og det gør os velpåklædte til møderne. Samtidig modvirker det, at vi tager for snævre beslutninger. Vi har også en række arbejdsgrupper. I min tid har vi f.eks. haft arbejdsgrupper omkring havnen, arkitekturpolitik, skoleudvikling, ældrepolitik, valgprogram og integration. Desuden har vi en tradition for at afholde T-ting,
hvor aktuelle politiske emner tages op til debat i et større forum.

ACOV: En politik konstituering ude af form
Hvis man bytter lidt om på bogstaverne i ACOV er det lige før, man får ordet KAOS. Og det er da også kaos-management, som konstitueringsflertallet har udvist i forhold til f.eks. skolerne i indeværende valgperiode. De igangsatte en nedlæggelse af en skole samtidig med at den nye folkeskolereform blev vedtaget og skulle udmøntes. Dårligere timing kunne man ikke forestille sig. Senere satte man trumf på ved at udsætte skolens lærere og pædagoger for et såkaldt pædagogisk udviklingsprojekt. Det var fondsfinansieret, men en kæmpe fornærmelse imod deltagerne, som da også er flygtet fra skolevæsenet i en truende fart. Det har heller ikke fremmet samarbejdet i kommunalbestyrelsen, at man udnævnte en nytilflyttet og politisk helt uerfaren person til borgmester. Der er immervæk tale om et ansvar for næsten 1.000 ansatte og en omsætning på over 800 mio. årligt! Selv om borgmesteren er en flink fyr, har han ikke været i stand til at formidle et bredt samarbejde, og vi har fået blokpolitikkens værste sider: magtarrogance og argumentresistens.

Dragør har brug for Liste T
Når jeg alligevel stiller op og er parat til at tage en ekstra tørn i Dragør Kommunalbestyrelse, er det, fordi vi i T faktisk har fået nogle ting igennem. Som noget af det første stillede jeg tilbage i maj 2014 forslag om at få tre skoler på tre matrikler med selvstændige ledelser. Vi ville væk fra den topstyring på skoleområdet, som Børn-, Fritids- og Kulturudvalgsformand Kenneth Gøtterup var i gang med at indføre. Det blev stemt ned af ACOV, men det lykkedes som bekendt at få det igennem i 2017 – efter 3 års ihærdigt arbejde sammen med min dygtige kollega og medspiller i udvalget Annette Nyvang. Vi har i Liste T længe arbejdet for et
velkomstcenter på Dragør Havn, hvor havnekontor, turistkontor, velkomstcenter for Naturpark Amager, UNESCO, mødelokaler, udstillingslokaler, teaterlokaler og meget andet kan finde et fælles sted. Det er der efterhånden ved at være opbakning til. Også en arkitekturpolitik har jeg skubbet på for at få udarbejdet. Den er netop kommet og skal i høring. Og så er der alle de borgernære områder, hvor jeg har fået sat fingeraftryk: f.eks. nye legepladser i børneinstitutionerne, hundelufterområde, og nu har jeg netop stillet forslag til en badebro ved Dragør Sydstrand. Havnen er også et område, hvor jeg har været aktiv i udvikling af nye initiativer. Det er blot nogle af mine områder. Så er der alle de øvrige områder, hvor T har fået sat sine tydelige aftryk. Det er min ambition at få en udvalgsformandspost i den kommende konstituering. Her vil jeg være garanten for at samle udvalget om gode fælles løsninger til fordel for Dragør Borgere.

Dragørs borgere fortjener en ny politisk ledelse
ACOV har ikke været en succes. Dragørs borgere fortjener en ny politisk ledelse, og den 21. november har I chancen. Det skal være slut med blokpolitik. Liste T går til valg på den bredest mulige konstituering med Peter Læssøe som borgmester. Gå ind på vores nye hjemmeside www.t-dragoer.dk og lær vores engagerede kandidater at kende. Læs deres visioner og cv’er. Det er folk, som virkelig udretter noget i deres jobs og i det lokale engagement.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T