Den mangfoldige havn

Der sker ting og sager på havnen i disse år. Dragør Havn er attraktiv. Vi har ingen problemer med at leje vores pladser ud, og bådturisterne kommer i rigt mål.

Havnen er et rekreativt oplevelsessted

Dragør Havn tilhører hele byen. Sejlerne er centrum for havnen, men der er altid oplevelser på en havn, og disse oplevelser skal vi give de bedste rammer. Hvis vi starter vores rundtur ved Nordre Mole, har vi alle vandklubberne samlet ved Madsens Krog. Her er roklub, kajakklubber, motorbådsklub, strandjagtforening og sejlklub. Madsens Krog er fyldt med aktiviteter, og den seneste politiske beslutning er at tillade byggeri på nordsiden. Nu har forvaltningen fået mandat til at sætte en forhandling i gang med klubberne om, hvilket byggeri der giver bedst mening for dem, så der bliver bedre omklædningsfaciliteter for kajak- og sejlklubben. Sejlklubben har fået øget sit ungdomsarbejde, og der bliver arrangeret større kapsejladsarrangementer, som altid er en stor oplevelse at følge.

Næste stop er fiskerihavnen, hvor også kuttere fra andre havne lander deres fisk. Der er al mulig grund til fortsat at danne gode rammer om fiskeriet. Det er ikke stort på antal, men stort på oplevelser. I fiskerihavnen ligger fiskerbåden Elisabeth, som jo er berømt for at have reddet jøder over Øresund i de højspændte dage i oktober 1943. Som noget nyt kunne vi fra i sommer booke en sejltur med Elisabeth, og det er blevet en stor succes. Videre langs havnen kommer vi til Krabbebroen, som er blevet en fin attraktion for børnene. Overalt er der sejl- og motorbåde, og det skaber altid en sund nysgerrighed. Længere ude på havnen finder vi de store motorbåde, som er samlet i et interessefællesskab. I færgehavnen er der jævnligt besøg af større arbejdsfartøjer og ældre træskibe. Og måske får vi også snart en udtjent, men fuldt funktionsduelig lodsbåd, som understreger Dragørs stærke søfartstradition. I Den nye Lystbådehavn (-som snart er 50 år gammel) ligger sejl- og motorbåde i en mere marinaagtig havn. Og så er der de mindre både i Fortsgraven rundt om Dragør Fort for ikke at tale om Ungdomsskolens Maritime Hus. Alt i alt er det en perlerække af oplevelser at færdes langs Dragør Havn.

Hvad kan vi mere finde på i Dragør Havn?

For at bygge ovenpå kvaliteterne kan man lægge nogle ekstra ting ind. Vi har rigtig mange klubber langs vandet, og det er på mange måder rigtig godt. Men vi mangler muligheden for at kunne leje en kajak, en kano, en robåd, en sup-paddle eller hvad ved jeg. Der har tidligere været robådsudlejning, og det kunne være alle tiders, hvis en person med iværksætterånd kunne etablere sådan en udlejningsvirksomhed. Dragørs museer indgår som en fin del af helheden i havnen, og i tillæg hertil kunne man ønske sig en egentlig træskibshavn med nogle større gamle brugsbåde, f.eks. til charterbrug. Dem kunne man lægge, hvor de store motorbåde i dag ligger, og det ville give en fantastisk sammenhæng med det historiske miljø i gamle by. Motorbådene kan man så lægge over i et særskilt havneafsnit ved Sandtangen, hvor de kunne blive en fin attraktion. Alt sammen kræver, at vi får lagt havnebassinerne sammen til en samlet havn. Det må vi få gjort noget ved i den kommende kommunalbestyrelse. En stemme på Liste T er en stemme på, at der bliver skabt aktiviteter på og omkring havnen til gavn for sejlerne, borgerne og turisterne.

Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelsesmedlem, Liste T
Sejler og medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget og Det Rådgivende Havneråd