De spørger, vi svarer ikke

I Dragør Kommune har vi en spørgetid som første punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Her kan man spørge borgmesteren om emner, som ikke er på dagsordenen. Den mulighed benyttede jeg mig af på KB mødet den 27. september.

Mit spørgsmål lød
En bevilling til en vandpark på Kirkevej indgår i det budgetforlig, som AOV har indgået. Vil borgmesteren offentliggøre sin vurdering af realismen i den businessplan, der ligger til grund for bevillingen, inden budgetvedtagelsen på næste KB møde?

Man kan se af projektets hjemmeside, at Dragør Kommune forventes alene at skulle dække projekteringsomkostningerne på 1 mio. kr. i 2019. Ingen andre bidrager til projektudviklingen. Det gør kommunen vel kun, hvis man tror, at projektet er realistisk.

Man kan også se, at der forventes 1.000 medlemmer allerede det første år. De skal hver især betale mellem 1.000 og 2.000 kr. for medlemskabet. I alt en indtægt på 1,9 mio. kr. det første år, stigende med 50 % til 2,7 mio. kr. i år 3. Finder borgmesteren det realistisk?

Det forudsættes også, at skoler tilmelder 1.000 deltagere til en pris af 100 kr. pr. elev.  Altså at skoler i alt finder 100.000 kr. pr. år i deres budgetter til at lade eleverne bruge vandparken. Og at daginstitutioner finder et tilsvarende beløb i deres budgetter. Indtægten fra skoler og institutioner forventes også at stige 50 % i år 3 til i alt 300.000 kr. Finder borgmesteren, at dette er realistisk?

Hvad er Dragørs forpligtelser, hvis projektet går konkurs? Kan borgmesteren redegøre for det?

Hvem skal rydde op efter vandparken, hvis den går konkurs? Kan borgmesteren redegøre for det?

Endelig har vi brug for oplysninger om forventet energiforbrug, ikke mindst i lyset af at Dragør Kommune har indgået aftaler om at være en energirigtig kommune – det må jo også gælde kommunens engagement i energikrævende projekter.

Jeg forventer ikke, at borgmesteren kan svare på stående fod – men jeg forventer et tilsagn om, at borgmesteren vil komme med sin vurdering, inden budgettet skal vedtages. Vil du det Eik?

Borgmesteren svarede
Vi har lavet et budgetforlig, som indeholder en park. som en selvejende institution vil stå for. Det er ikke et vandland. Det er en sportspark, og vi har givet et tilsagn om at yde et bidrag. Det er jo sådan at man laver et budgetforlig. Så er det forvaltningens opgave at indgå i dialog med parterne.

Da jeg protesterede over, at borgmesteren ikke svarede på mit spørgsmål, blev jeg kaldt til orden med ordene: Det er ikke en debat. Det er et spørgsmål. Det er min vurdering, at jeg har svaret.

Konklusion
Det er jo rigtigt, at der kom ord ud af munden på borgmesteren. Men ikke et svar på spørgsmålet. Dog er min konklusion, at borgmesteren ikke vil forholde sig til realismen i vandparken. Det beklager jeg. Og så undrer jeg mig over, at borgmesteren siger: ”Vi har givet et tilsagn”. Budgettet er jo endnu ikke vedtaget. Borgmesteren tager kommunalbestyrelsen som gidsel. Demokratiet halter i Dragør Kommune.

Kristine Bak
Formand for Tværpolitisk Forening (Liste T)