De små SFO’er skal ikke udsultes

Hvordan kan det være, at man propper 142 børn ind på SFO Strandengen, når den er normeret til 115 – og kun har 25 børn på SFO Blushøj, når den er normeret til 65?

Det spurgte Liste T om på det første møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 8. januar, men svaret var så uklart, at et enigt udvalg ønsker, at forvaltningen til den videre behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen redegør for, hvorfor de nye 0. klasser på Dragør Skole ’skal sendes til SFO Strandengene, hvor der går flere børn end normeringen tilsiger, når der på Blushøj går markant færre børn end normeringen tilsiger’.

Det står ikke klart for os, hvordan den fordeling kunne ske sidste år – og hvorfor man nu planlægger med samme fordeling for de nye 0. klasser. Et tilsvarende scenarium udspiller sig i øvrigt også på Store Magleby Skole, hvor SFO Sølyst har markant færre børn, end normeringen tilsiger. Også SFO Jægervej har langt færre børn, end den er normeret til.

I Liste T er vi helt på det rene med, at vi kommer til at diskutere rigtig meget SFO-struktur i denne valgperiode. Der er åbenlyse ulemper ved den nuværende struktur – det kan f.eks. være svært ikke at dele en eller flere klasser på flere SFO’er (hvilket vi ikke ønsker) for at få normeringen til at passe med antallet af børn, og der er overkapacitet samlet set på Dragør Skole og underkapacitet på Nordstrandskolen.

Kommunalbestyrelsen kommer højst sandsynligt til at lave om på strukturen, men der er ingen politiske beslutninger taget endnu – en ny SFO-struktur bliver kædet sammen med placeringen af et 9. spor på skolerne, og vi skal først igennem en proces med inddragelse af skolebestyrelser, elevråd, lærere og ledere, inden der tages beslutning. Det har den tidligere kommunalbestyrelse forpligtet sig til.

Derfor nytter det heller ikke at indskrive de nye 0. klasser nu på en måde, så forældre og personale bliver utrygge ved, om deres institution er lukningstruet. For det er, hvad der sker, når en klasse sidder helt alene tilbage med 2-3 pædagoger på en SFO, som man har gjort på Blushøj i et snart et år, og efter forvaltningens planer også skal til næste år.

I Liste T ønsker vi derfor at trække en streg i sandet. Fordelingen af de nye 0. klasser i SFO’er skal ske på en måde, så der er attraktive og bæredygtige børnemiljøer i alle SFO’er, også i de små, men dog sådan, at børnene fordeles i hele klasser.

Det stillede Liste T forslag om i november, da udvalget havde sagen oppe første gang. Det stemte A, V og T for, mens C og O undlod. Vi håber på et flertal for det forslag igen, når først forvaltningen har forklaret fordelingen i Økonomiudvalget.

PS: I dette læserbrev har vi skrevet Dragør Skole og Nordstrandskolen – for på mødet 8. januar besluttede et enigt udvalg at sende de to ’nye’ navne til henholdsvis Dragør Skole Syd og Dragør Skole nord i høring. Vi ser frem til høringssvarene 🙂

Ann Harnek og Annette Nyvang
Kommunalbestyrelsesrepræsentanter for Liste T

 

Tilbage til oversigten over læserbreve.