Liste T vil have Danmarks bedste folkeskoler

Folkeskolen er stadig under stor forandring og udvikling. Formelle strukturer, regler og politiske krav skal implementeres samtidig med, at en række pædagogiske krav om faglighed, læringsmålstyret undervisning og inklusion er blevet en del af hverdagen for lærerne, pædagogerne og eleverne i skolen.

Desværre går forventningerne ikke altid op i en højere enhed, men udfordrer stadig vores skoler i et ekstremt pres mellem implementering af Folkeskolereformen og den lokale politiske beslutning om en ny ledelsesreform i Dragør kommune. Dette betød mange nye ledere på alle skoler, en ny organisering af skolens opdeling i faser samt en række nye krav om inklusion med videre uden, at der fulgte tilstrækkelige ressourcer med til at løse opgaven.

Vi ved godt i Liste T, at der ikke findes nemme løsninger og handlinger for at håndtere og navigere i disse forventninger og rammer. Vi mener dog, at det er vigtigt, at skolerne holder diskussionen og samtalen om skolekvalitet åben med henblik på at se muligheder og dilemmaer i skolens samlede virksomhed.

Der er heldigvis meget, der fungerer rigtig godt på Dragørs skoler. Grundstenen er de dejlig børn, engagerede og dedikerede lærere og pædagoger og ikke mindst de forstående forældre.

Vi vil de næste fem uger i Dragør Nyt komme med vores bud på, hvordan Liste T vil forbedre Dragørs skoler. Vi lægger ud med at kigge på skoletoiletterne.

Liste T lufter ud på skoletoiletterne
Toiletter nævnes i samtlige elevundersøgelser på Danmarks skoler som et problem. De er dårligt vedligeholdt, de er snavset og sjældent særlige attraktive. Eleverne vurderer toiletterne til at være langt under middel. Det påvirker eleverne med den lange skoledag.

Vi har mange moderniseret toiletter også på skolerne i Dragør. Dog er der også på alle skolerne toiletter, som kan forbedres. Man burde ideelt have kvantitet til at have mulighed for at dele dem op i drenge- og pigetoiletter.

Selvfølgelig skal man også arbejde med brugen af dem, men et af de største problemer er et meget begrænset antalt toiletter på skolerne. Ifølge Sundhedsstyrelsen bør der ideelt set være et toilet pr. 15 elever. I Den røde bygning på Dragør Skole Syd deles over 80 elever om to toiletter. Dertil kommer en meget reduceret rengøring på skolerne, som bl.a. givet lugtgener, ikke sikrer mod spredning af sygdomme, beskytter børn, der lider af allergi eller fjerner lugtgener. Derudover er der kommet langt flere børn på de tre matrikler.

Danmarks bedste skoletoiletter handler i virkeligheden om trivsel i folkeskolen og hygiejne. Bedre toilethygiejne giver mindre sygdom og større motivation for undervisningen.

Vi har pligt til at tage ansvar for Dragørs skoler, fordi den er en væsentlig del af vores historie, demokrati og velfærdssamfund.

Med venlig hilsen
Ann Harnek & Kristine Bark Grundahl