Budgetvedtagelse og økonomisk sans – en replik til Eik Dahl Bidstrup

I sidste uges nummer af Dragør Nyt beskriver borgmesteren, at nu er budgettet for 2018 vedtaget og samtidig causerer borgmesteren og opremser alle de gode resultater, som borgmesteren har sørget for i de seneste 4 år – og så lige pludselig skal Liste T latterliggøres ved, at borgmesteren skriver: Liste T kalder det for sløsethed og manglende overblik fra borgmesterens side – jeg kalder det for god økonomistyring og fremskridt.

Højkonjunktur
I en situation hvor regeringen har lagt loft på, hvor mange penge Dragør Kommune må bruge (”servicerammen”) og Dragørs skatteindtægter minus udligning er steget væsentlig mere end servicerammen, så er det faktisk næsten umuligt ikke at få et voksende overskud på driften. Og dette gælder i udpræget grad i en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen stiger, og hvor vi samtidig får færre flygtninge til landet. Det skyldes ikke borgmesterens ”gode økonomistyring”, men primært konjunkturerne. Og alle borgere i Dragør skal vide, at det pr. lov er bestemt, at en kommune skal have overskud på driften! – uanset om borgmesteren har styr på økonomien eller ej!

Liste T’s synspunkt
Liste T har nu ikke snakket om sløsethed, men ja – vi har argumenteret for manglende overblik fra borgmesterens side. Her henviser vi til noget helt specifikt. I august 2016 meldte borgmesteren (via kommunaldirektøren) ud, at nu var der ansættelsesstop og vi hejste det gule flag for at overholde servicerammen. Da året var omme, kunne vi konstatere, at Dragør Kommune ramte 7 mio.kr. under servicerammen. Med andre ord – driften kunne have kørt normalt videre uden gult flag og vi kunne som kommune have ramt lige præcis servicerammen. Det er det vi kalder manglende overblik. Og i hvert fald ikke et udtryk for ”god økonomistyring”. På anlægssiden vidste borgmesteren, at regeringen i 2016 havde fastlagt et anlægsloft for Dragør Kommune på ca. 41 mio.kr. men det lykkedes kun borgmesteren at udmønte ca. 28 mio.kr. til anlæg i regnskabsåret 2016, altså 13 mio. kr. mindre end budgetteret – det er også manglende overblik og manglende styring. Med bedre styring af økonomien kunne vi have færdiggjort skolernes udearealer og vi kunne være kommet et godt stykke med nye moler på havnen.

Borgmesteren bortforklarer
Borgmesteren bruger også plads i læserbrevet på at forklare, hvor vanskeligt det er at være borgmester, når hans egen Venstre-ledede regering pålægger kommunerne en serviceramme og et anlægsloft. For Liste T er det netop argumentet for at indføre en klart bedre økonomistyring. Vi skal være i stand til at ramme serviceloftet og anlægsloftet – og vi skal kunne styre økonomien så tæt, at vi ved, hvornår vi skal skrue op og ned. Det er Liste T’s pointe.

En økonomisk refleksion – økonomisk sans?
I borgmesterens ”regeringsperiode” opnåede Dragør Kommune en netto salgspris for Vierdiget-ejendommen på 89 mio.kr. Og det var efter, at ACOV-flertallet havde givet køber en rabat på ca. 12 mio.kr. Havde ACOV haft bare lidt økonomisk situationsfornemmelse, så havde kommunen selvfølgelig lavet en aftale med køber om, at man delte overskuddet ud over et vist beløb. Med de nuværende salgspriser på Vierdiget-rækkehusene, så kunne Dragør Kommune have fået betalt en ny svømmehal på denne måde. I stedet er provenuet for rækkehusene på ca. 300 mio.kr. gået direkte til købers aktieselskab. Bare en enkelt refleksion! Borgerne skal vide, at den slags overskudsdeling ved salg af kommunal ejendom til store anlægsprojekter er helt normalt i kommuner med god økonomistyring.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe
2. Viceborgmester
Liste T