Borgmesteren forventer kun, at der 46 mio. kr. i kassen ved årets udgang

Det bekymrer mig, at borgmester Eik D. Bidstrup på direkte tv i sidste uge sagde, at der ”ligger 178 mio.kr. i kassen i dag”. Faktum er, at der ligger minimum 50 mio.kr. mindre i kassen, og at forvaltningen forventer, at der kun ligger i alt ca. 46 mio.kr. tilbage i kassen, når vi kommer frem til 31. december 2017. Det er særligt bekymrende at høre, fordi Eik D. Bidstrup er formand for Økonomiudvalget og netop har fremlagt denne status på seneste udvalgsmøde!

Og du skal som borger vide, at svømmehallen til minimum 65 mio.kr. ikke er betalt, og at det lovede 9. skolespor ikke er budgetteret i budget 2018. Og alligevel lovede borgmesteren, at man ville fastholde en kassebeholdning på 80 mio.kr. og samtidig give skattelettelser! I mine ører er det ikke tillidsvækkende, hvis man har tænkt sig at gøre noget ved eksempelvis skolerne? – bare for at tage et konkret eksempel.

Besparelser i det besluttede ACOV-budget
ACOV har netop besluttet et budget for 2018-2021 og faktuelt har ACOV besluttet, at der skæres på ældreområdet og på institutionsområdet. Det har jeg fået bekræftet på seneste Social- og Sundhedsudvalgsmøde og på skrift fra forvaltningen. Alligevel kan vi læse ud af pressemeddelelser fra ACOV, at dette ikke er tilfældet. Og ganske dækkende for det økonomiske overblik udtaler Kenneth Gøtterup i Amagerbladet (fra vælgermødet d. 24. oktober 2017): ”Er der gennemsigtighed? Nej! Vi kan ikke selv finde ud af det, og på Facebook er der ingen, som forklarer, hvad vi har besluttet”.

Katastrofal økonomisk beslutning
I indeværende periode har den mest uhensigtsmæssige økonomiske ACOV-beslutning været, at sælge Vierdiget-ejendommen for netto 89 mio.kr. Vi får et byggeri af ringe arkitektonisk kvalitet og vi får ikke en udvikling hen imod, at ældre i vores kommune kunnet have solgt deres parcelhus og købt ældrevenlige mindre enheder på Vierdiget-grunden. Det kunne have skabt mulighed for, at børnefamilier kunne flytte ind i parcelhusene. Det ville have været en god udvikling.

Økonomisk var beslutningen katastrofal, fordi Dragør Kommune ikke indgik en aftale med køber om, at man var fælles om at udvikle grunden og fælles om at dele overskuddet fra salget. Sådanne aftaler ses i mange andre kommuner. Havde vi gjort det, er det en professionel vurdering, at kommunen kunne have fået en pæn andel i de min. 200 mio.kr., som den nye ejer tjener på byggeriet.

Afslutningsvis skal du derudover huske, at lige om lidt flytter der 102 nye familier ind på Vierdiget-grunden. Hvad tror du det gør ved klassekvotienterne i skolerne – blot for at nævne en afledt problemstilling?

Med venlig hilsen
Peter Læssøe
Borgmesterkandidat for Liste T