Amager Bakke – en kommunalpolitisk tragedie og ledelsesskandale

De fleste mennesker i Danmark kender helt sikkert til ”Amager Bakke”, som i fremtiden kommer til at fremstå som et af de mest moderne forbrændingsanlæg i verden og som samtidig kombineres med et rekreativt område bestående af skibakke, klatrevæg m.m. – alt sammen tegnet af den internationalt kendte tegnestue BIG. Så langt så godt! – man må så håbe, at både værk og skibakke kommer til at virke?

På det seneste har vi oplevet meget dramatiske hændelser i form af en kedelsprængning og en bestyrelsesformand – Lars Weiss – der er gået sin vej, da han ikke fik opbakning til at afskedige den administrerende direktør. Disse 2 hændelser indikerer, at noget er gruelig galt.

Og der er rigtig mange ting, som slet ikke er, som det ser ud på papiret. Gennem det sidste halve år har JP-Finans afdækket det ene tvivlsomme forhold efter den andet. Og forud for beslutningen om gennemførelse af projektet tilbage i år 2010-2012 havde flere fagblade og aviser, heriblandt Ingeniøren en stribe indsigelser mod projektet. Flere professionelle aktører havde indsigelser mod de forudsætninger, som projektet hvilede på. Og i dag viser det sig, at kritikerne havde ret. Måske ikke i alle indvendinger, men i de primære. Når man så supplerer med, at der undervejs – fra ledelsens side – tilsyneladende er tilbageholdt oplysninger og givet ufuldstændige billeder af sandheden, så er det, at det må og skal have konsekvenser. Hvilket Lars Weiss også klogeligt er nået frem til.

Hvad er det virkelige problem?
Er det storhedsvanvid hos direktionen? – har der været landspolitisk indblanding? – har den kommunalpolitisk ledede bestyrelse sovet i timen? I mine øjne er svaret ”JA” til alle spørgsmålene. Og supplerende til det kan man sige, at de indkaldte konsulenter har været brugt som nyttige ”idioter” til at vildlede politikerne.

Krav om konsekvenser – nu!
Som kommunalpolitiker og skatteyder må vi kræve, at det får konsekvenser, at ledelsen i den grad har vildledt politikerne i bestyrelsen og i de ansvarlige kommunalbestyrelser i de 5 ejerkommuner. Vi må kræve, at ledelsen skiftes ud, så der fremadrettet kommer saglige oplysninger på bordet, når der skal tages vanskelige beslutninger om ARC’s fremtidige investeringer og drift – helt i tråd med Lars Weiss ønske.

Derudover bør man seriøst overveje, hvilke supplerende kompetencer bestyrelsen skal have tilført. Det er uhørt, at bestyrelsen for selskabet består af 6 politisk valgte lægfolk og en ”medarbejderobservatør”! Som absolut minimum bør formand eller næstformand have relevante faglige kompetencer. Kun på den måde undgår vi situationer, hvor en samlet bestyrelse lader sig dupere af skræddersyede konsulent powerpoints og halve følsomhedsberegninger.

Forudsætninger – tvivlsomme sandheder – usandheder
Hvad er baggrunden for at vi står i en situation, hvor der skal fyres medarbejdere; der skal foretages strukturelle ændringer (potentielle fusioner m.m.) og hvor det er tvivlsomt, om ARC kan overleve som selvstændigt selskab?

Listen er lang og sikkert ikke udtømmende:

·        Man accepterer en for stor anlægssum

·        Man bygger alt for stort

·        Man overvurderer udviklingen i affaldsmængder

·        Man overvurderer det gebyr, som skal betales, når erhvervslivet afleverer affald

·        Man undervurderer effekten af liberalisering af affaldsmarkedet

·        Man undlader at lave de relevante følsomhedsberegninger

·        Man har en uprofessionel håndtering af kommunikation med ejerkommunerne

·        Man misinformerer i forhold til krav fra Miljøstyrelsen

·        Man overvurderer prisen for at levetidsforlænge eksisterende anlæg

·        …

Uanset om direktionen kan frembringe argumenter for deres gøren og laden, så er bare mængden af disse uhyrligheder så lang, at man skal tage det alvorligt og reagere på det. Direktionen skal skiftes ud. Kun på den måde er der mulighed for at tro på de beslutningsgrundlag og beslutninger, der er nødvendige for ARC’s overlevelse.

Da dette har pågået i mange år, så er det også nødvendigt for kommunerne at se indad. Er selskabskonstruktionen forkert? Som minimum bør bestyrelsens sammensætning laves om. Vi må og skal have tilført de nødvendige kompetencer til bestyrelsen. Et komplekst selskab som ARC fremstår amatøragtigt med udelukkende politikere i bestyrelsen. Det skal laves om nu.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe
2. viceborgmester
Dragør Kommune