Ældrevelfærd i øjenhøjde

I sidste uge kunne man læse Dansk Folkeparti introducere en stort anlagt velfærdspakke for Dragør Kommunes pensionister til 25 millioner årligt. Pakken indeholder blandt andet kommunalt finansierede charterrejser til Mallorca efter Brixtoftes Farum-model og gratis offentlig transport i hele hovedstadsområdet til alle ældre og pensionister. Når man sammenligner disse dyre tiltag med dagligdagen på Enggården eller med hjemmeplejen, så burde vi måske få styr på det helt basale inden vi kaster om os med luftkasteller?

Lad os få styr på det basale
Når man taler med pårørende til beboere på Enggården, så bliver man dybt, dybt bekymret. For der er store udfordringer og et hårdt pres på de medarbejdere, der arbejder i hjemmeplejen og på Enggården. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt og der er behov for, at vi aktivt begynder at gøre noget her og ikke bare lader stå til, som vi har set over en lang årrække. I oplægget til årets budgetforhandlinger går det desværre den modsatte vej, med forslag om personalereduktioner på Enggården på i alt ca. 2 mio. kr. Det er for os den helt gale vej at gå.

Liste T vil velfærd på borgenes præmisser
Vi er enige med Dansk Folkeparti i, at de ældre, som har knoklet igennem et helt liv, fortjener en værdig og ordentlig hverdag. Det vil vi gøre ved at være med til at sikre et godt liv til alle ældre, på deres præmisser. Det handler om at møde de ældres behov der, hvor netop de har brug for det og give dem mulighed for medbestemmelse og indflydelse på deres hverdag.

Konkrete tiltag
Det gør vi blandt andet ved at sikre fortsat gratis adgang til aktivitetshuset Wiedergården, som giver mulighed for et socialt netværk og fællesaktiviteter. Og ved at sikre at rengøring skal være efter borgerens behov, dog som minimum hver anden uge, suppleret med en årlig hovedrengøring. Vi vil sætte skub i brugen af velfærdsteknologi – i tæt samarbejde med de ældre, der har lyst til at prøve det af.

Menneskelig omsorg
Vi ønsker at genindføre klippekortsordningen med en ugentlig halv times ekstra hjemmehjælp, der kan bruges efter eget valg. Mulighed for at få den varme ret serveret om aftenen i stedet for til middag. Og måske vigtigst, at hjemmeplejen og døgnvagten rent faktisk også har tid til menneskelig omsorg og bruger de 5 minutter ekstra, som mange gange gør en kæmpe forskel.

En pakke der ikke koster en formue
At møde borgerne i øjenhøjde på deres præmisser behøver ikke koste en formue, det er snarere et spørgsmål om rette op på nogen processer og arbejdsgange. Og så er det et spørgsmål om at møde de ældre med respekt. Det kunne for eksempel starte med at møde det nye Ældreråd med respekt. Var det ikke bedre, hvis Dansk Folkeparti startede der før end der hives 25 mio.kr. årligt op af kassen?

Med venlig hilsen
John V. R. Doktor og Lars Kyrø