Ann Harnek

Mit navn er Ann Harnek og jeg elsker Dragør. Igennem de sidste 10 år har jeg købt mit hus her, født mine børn her og arbejdet her som skolelærer indtil foråret 2017. Jeg er 41 år , gift og mor til Topper og Bella, begge født i Dragør, passet i vuggestuer og børnehaver i Dragør, og nu skolebørn i 1. og 3. klasse.

Dragør er en lille perle blot et stenkast fra København, præget af en unik historie, smukke omgivelser og på daværende tidspunkt, gode skoler og vilkår for børn og unge. At Dragør på mange måder er som Korsbæk er fuldstændigt korrekt – alle ved alt om alle og man drager omsorg for hinanden. Dragør er en by, der består af mennesker, der har en holdning til vores by. Det er det, som er så fantastisk ved Dragør.

I 2007 blev jeg ansat på Dragør Skole – en måned inde i skoleåret var jeg solgt! Imødekommende kollegaer, grin, latter, glæde, høj faglighed, dedikerede lærere, fantastiske engagerede forældre og de bedste og mest betænksomme elever, man som lærer kan ønske sig. Selvom skolen var slidt og ikke helt opdateret, så var indholdet i rammerne det bedste, jeg har oplevet i de 17 år, jeg har været lærer. Dengang var der lejrskoler, fordybelsesuger, kortere skoledage, så børnene kunne være på SFO længere tid, være børn og arbejde med sociale kompetencer. Lærerne overnattede med børnene på skolen, havde sociale arrangementer om fredagen med forældre og elever. Der var overskud!

En væsentlig årsag til, at jeg er opstillet som kandidat for Liste T er, at det engagement og den glæde, som jeg oplevede i de første mange år jeg var en del af Dragørs skolevæsen – ikke længere er til stede. En konsekvens heraf er, at jeg valgte at sige op på Dragør Skole i februar 2017. Fejlslagen inklusion, dårlige arbejdsvilkår for lærerne og den nye ledelsesstruktur var de primære årsager til min opsigelse.

Det kræver forberedelse og planlægning at arbejde effektivt og målrettet med at levere skolens kerneydelse – undervisning. Vi skal have forvaltning og skoler til at samarbejde i gensidig respekt. Vi skal lytte til lærerne, forældrene og vi skal lytte til børnene. Vi skal have skolerne tilbage i Danmarks folkeskoleelite.

Dette er kort sagt kerneområderne for mit kandidatur til det kommende valg.

Jeg har som mor til skolebørn og som lærer gennem 10 år på Dragørs skole, en enorm viden, et stort engagement og et hjerte, der brænder for Dragørs skolevæsen. Jeg har været vidne til og del af, skolerne som et aktiv for lærere og som aktiv for tilflyttende børnefamilier. Det skal det blive igen. Vi skal have engagementet og værdigheden tilbage til skolerne, så Dragør, som børnenes by, igen kan blive en by, der er værd at flytte til.

En stemme på mig er en stemme på Dragørs børn. På mine børn, på dine børn, på Dragørs Børn.

Tilbage til kandidatlisten