Om Liste T

Liste T er stiftet i 1961 og har været uafbrudt repræsenteret i Dragørs kommunalbestyrelse siden valget i 1962.

I 1978 overtog Liste T for første gang borgmesterposten ved Jørgen Rosschou (1978 – 85). Ved valget i 1993 genvandt Liste T borgmesterposten ved Birgitte Rinhart (1994 – 2001).  I de ca. 40 år siden Liste T besatte borgmesterposten første gang, har vi altså haft posten i alt 16 år. Og vi er klar til at gøre det igen efter valget i 2017 – med et nyt stærkt hold.

Liste T er i dag ikke kun Danmarks ældste aktive tværpolitiske forening – vi er også den største. Ved valget i 2013 fik vi valgt 3 mandater. Siden er 2 mandater kommet til os fra andre partier, så vi i 2017 har 5 ud af 15 medlemmer i Dragør Kommunalbestyrelse.

På disse sider kan du læse mere om Liste Ts historie, om vores program og om de personer, der aktuelt tegner Liste T.