Kultur og fritid

Vision

Dragør Kommune er en kommune, hvor kultur- og fritidsaktiviteter er en drivende kraft i udviklingen af et spændende, farverigt, skabende og legende miljø til glæde for vores egne borgere og gæster udefra. Kommunen har skabt rammer af høj kvalitet til både kultur og idræt, og altid med kreative elementer indarbejdet. Dragør Kommune er kendt for sit rige kultur- og fritidsliv til glæde for alle aldersgrupper.

Overordnet politik

Dragør Kommune har et unikt kulturliv og fritidsliv – ofte er de sammenfaldende. Kultur og fritid inddrager borgerne i et skabende fællesskab. Liste T prioriterer kultur- og fritidsaktiviteter som en drivkraft i kommunens udvikling, bl.a. gennem udnævnelse af en kultur- og fritidskonsulent med ansvar for samarbejdet med foreninger, institutioner og andre interesserede om at opnå en god og sammenhængende dækning af områderne: biblioteker, kunst, musik, teater, museer, biograf og idræt.

Kultur som drivkraft
Dragør Kommune er rig på kulturværdier, der værdsættes af kommunens borgere. Derfor er borgernes engagement i kommunens kulturliv stort. Det viser sig i de mange foreninger, der har et kulturelt sigte, ikke mindst museumsforeningerne, hvor frivillige bidrager stærkt til museernes overlevelse. Liste T deler denne indstilling til Dragør Kommunes kulturværdier, som vi vil kæmpe for at bevare og udvikle.

Kulturværdierne har både national og international betydning. De består især af de historiske byområder Store Magleby landsby og Dragør gamle by og havn – begge steder med deres museer. Dragør gamle by og havn har mulighed for i 2017 at modtage Europas Nostras pris for borgernes og kommunens store bevaringsindsats gennem tiderne. En kreds af borgere arbejder for, at Dragør gamle by med havnen også bliver udpeget som verdens kulturarv af UNESCO. Liste T støtter dette arbejde.

For Liste T er Dragør Kommune ikke blot et hyggeligt og rart sted at bo og besøge. Det er også et historisk sted, hvor fortidens spor skal bevares for kommende generationer.

Liste T ønsker en styrkelse af formidlingsindsatsen både over for Dragør Kommunes egne borgere og for kommunens gæster. Således har museets planer for styrkelse af Museum Amager, særligt ved havnen, Liste T’s fulde opbakning. Liste T vil også arbejde for, at der etableres et havnehus/velkomstcenter på havnen, der kan formidle information om kommunens natur- og kulturrigdom, samtidig med at det kan rumme andre funktioner (se afsnittet By, havn og landskab).

Liste T finder det vigtigt, at en øget indsats på kultur- og fritidsområdet kommer alle aldersgrupper til gavn. Vi ønsker, at Dragør Kommune aktivt bakker op om initiativer fra foreninger og enkelte borgere, og at kommunen har fokus på alle aldersgrupper. Vi risikerer at tabe børnene og de unge, hvis vi ikke gør en ekstra indsats. Det vil ikke være gratis, derfor ønsker Liste T, at der både afsættes øgede midler i budgettet, og at kommunen bruger fundraising til finansiering af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunalt regi.

Liste T ser Dragør Bio som en uundværlig del af kommunens kulturliv. Derfor bør dens fremtid sikres. Efter at biografen er blevet foreningsdrevet, har den fået ekstra kræfter til at igangsætte nye aktiviteter. Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal erhverve huset, når/hvis den nuværende ejer beslutter at sætte det til salg, så biografen kan bevares som frivilligt drevet biograf. Efter et køb vil underetagen evt. kunne indrettes til at huse større kulturarrangementer.

Fritid og idræt
Motion, idræt og sport, organiseret som ”selv-organiseret”, er måske kommunens bedste investering i fremtiden. Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal have øget fokus på dette område ved at skabe rammer, der året rundt stimulerer borgerne til at være fysisk aktive. Liste T vil derfor arbejde for, at foreningerne får en sikkerhed for kommunal støtte på 1/3 til nye anlæg, hvis de selv kan skaffe 1/3 fra egen opsparing og 1/3 fra fondsmidler.

Liste T ønsker at bevare og udvikle idrætsaktiviteter decentralt i kommunen, herunder ikke mindst idrætsanlægget i Søvang, idrætten ved Kongelundsfortet, golfbanen, tennisbanerne og petanque banerne på Engvej samt vandaktiviteter på og ved havnen. Liste T vil arbejde for et fremtidigt aktivitetshus på Søndre Tangvej, bl.a. til erstatning for gymnastiksalene på Skolen ved Vierdiget.

Området ved Hollænderhallen
Liste T er meget positiv overfor mange af de forslag, som Hollænderhallens brugerbestyrelse er kommet med, men Liste T ønsker ikke en centralisering af mest mulig sport ved Hollænderhallen. Det er langt vigtigere, at kommunen skaber rammer af høj kvalitet i området ved Hollænderhallen, så foreninger og individuelle borgere trives og bliver mere aktive i dagligdagen.

Liste T vil arbejde for etablering af en ekstra hal, flere omklædningsrum til boldklub/rugby m.fl., omdannelse af eksisterende grusbane til en ekstra kunstgræsbane, foreningslokaler til svømmeklub/rugby m.fl., ny løbesti omkring hele området og gerne ud til Søvang og ned til Dragør by/havn, samt ordentlige atletikfaciliteter (længdespring, højdespring, …)

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

 • prioriterer kultur- og fritidspolitikken som drivkraft for udvikling af vores kommune
 • udnævner en kultur- og fritidskonsulent
 • fastholder god tilgængelighed og spredning af kultur- og fritidsfaciliteter i hele Dragør Kommune
 • i sit budget afsætter øgede midler til kultur- og fritidsaktiviteter, så alle aldersgrupper kan få glæde af det øgede fokus på området
 • aktivt bruger fundraising til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunalt regi
 • fastholder og udbygger bevaringsindsatsen i Store Magleby landsby og Dragør gamle by
 • arbejder for, at Dragør gamle by og havn optages på UNESCO’s liste over verdens kulturarv
 • støtter renovering af Krudthus 2, så det kan bruges som kulturhus
 • støtter initiativer om at udvikle Kongelundsfortet til et spændende familie- og ungdomsfritidsområde i samarbejde med DGI
 • støtter museernes udviklingsplaner
 • fortsat støtter den frivilligt drevne Dragør Bio med et driftstilskud
 • afsætter midler i budgettet til et fremtidigt køb af biografbygningen
 • fortsat udvikler Dragør Bibliotek og Lokalarkivet, så de kan fungere som centrale informationskanaler, bl.a. i undervisningssammenhæng
 • udvikler faciliteterne til søbadning (badeanstalt og pontoner)
 • forbedrer området ved Hollænderhallen med ekstra hal, omklædningsrum, foreningslokaler, ekstra kunstgræsbane, løbesti, atletikfaciliteter
 • gør en aktiv indsats for at få etableret nye idrætsfaciliteter, ikke alene ved Hollænderhallen, men også i nærheden af, hvor folk bor.