Frivillighedspolitik

Vision
Frivilligt arbejde er en stærk tradition i Dragør Kommune, som rækker ud til alle borgere. Dragør Kommune samarbejder med frivillige organisationer og initiativer på en respektfuld måde og understøtter indsatsen økonomisk.
 
Overordnet politik
Der er en meget stærk tradition for frivilligt arbejde i Dragør Kommune. Det gælder på vores mange museer, i turistkontoret, i idrætsforeningerne, hos spejderne, på ældreområdet, i de almene boligområder, i skole- og forældrebestyrelser og i forhold til integration af vores nye medborgere.
 
De frivillige er et uundværligt supplement til de kommunale og andre offentlige opgaver. Dette er netop afspejlet i Dragør Kommunes politik for et aktivt medborgerskab. Men de frivillige er netop frivillige. De arbejder, fordi de brænder for sagen, og ikke fordi de får en løn. Derfor er der også en stor risiko for, at de stopper, hvis det bliver surt at samarbejde med myndighederne, eller de oplever manglende opbakning og respekt for deres indsats.
 
Dragør Kommune har ansvaret for, at de kommunale opgaver på alle områder gennemføres professionelt for de berørte borgere. Men Liste T ønsker, at kommunen skal fremme og understøtte samarbejdet med frivillige organisationer og initiativer, ikke som erstatning for den professionelle kommunale indsats, men som et godt supplement til denne indsats.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune får en kommunalt ansat frivilligkoordinator med ansvar for at tage initiativer for alle aldersgrupper i samarbejde med frivillige organisationer og uformelle frivillige initiativer. Frivilligkoordinatoren skal skabe overblik over initiativer i kommunen og støtte udvikling og igangsætning af nye frivillige tiltag. Gerne med fokus på projekter der kan binde generationerne bedre sammen. Det er vigtigt, at koordinationen bliver styrket, og at der sikres kontinuitet i opgaven, så frivillige organisationer ikke skal bruge tid og kræfter på at finde vej gennem den kommunale administration.

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:

  • ansætter en frivilligkoordinator med ansvar for støtte til og samarbejde med de frivillige organisationer og andre frivillige tiltag for alle aldersgrupper
  • udarbejder et idékatalog, som kan støtte både kommunens egen indsats og de frivillige organisationers og andre borgeres indsats for at inddrage kommunens borgere i foreningsarbejdet og andre frivillige aktiviteter
  • anvender alle de midler, der tilflyder kommunen via § 18 i Lov om social service, til at støtte frivilligt socialt arbejde.